Wordt ziek zijn in het buitenland te duur?

Belgische toeristen die in Spanje of Griekenland in het ziekenhuis belanden, krijgen soms een fors hogere factuur voorgeschoteld. Dat meldt De Specialist. De redactie van dit medisch vakblad deed een rondvraag bij de Belgische ziekenfondsen.

Door de crisis krijgen veel openbare ziekenhuizen het moeilijk, en op geld van hun eigen overheid moeten ze vaak lang wachten. Bovendien lijkt de Spaanse overheid de controle op de ziekenhuizen helemaal kwijt te zijn.

"Wij zien dat een aantal openbare ziekenhuizen een gedeelte van hun patiënten onder een privé-statuut behandelen", bevestigt Annie Ceron van Mutas, de alarmcentrale van de grote Belgische ziekenfondsen. "Dat betekent dat de tarieven hoger zijn en dat onmiddellijk de 100 procent moet worden betaald, hetzij door de alarmcentrale en de aanvullende verzekering van de mutualiteit, hetzij rechtstreeks door de patiënt, als wij in gesprek of in discussie gaan."

Volgens De Specialist is zoiets geen goed nieuws, nu de zomervakantie eraan komt. Bovendien hebben naar schatting zo'n 20.000 Belgen een tweede verblijf in Spanje. Daar zouden ze vooral in toeristische regio's niet langer kunnen genieten van gratis geneesmiddelen omdat ze die in eerste instantie zelf zouden moeten betalen.

"Wij gaan in gesprek met de ziekenhuizen, maar dat is niet makkelijk", zegt Annie Ceron. "Een aantal ziekenhuizen volgen wij op onder verhoogde waakzaamheid. Als wij voelen dat er werkelijk op een niet correcte manier gehandeld wordt, weigeren wij om nog betalingsgaranties af te leveren."

De Onafhankelijke Ziekenfondsen melden gelijkaardige problemen in Portugal, Italië en Roemenië. Christian Horemans van de Onafhankelijke Ziekenfondsen zegt in De Specialist dat Spanje heeft beslist dat Belgische gepensioneerden nog slechts voor dringende medische hulpverlening verzekerd zijn. “Dat gaat in tegen het Europese principe van het vrije verkeer van personen", zegt hij.

De ziekenfondsen raden hun leden aan altijd eerst hun alarmcentrale te verwittigen als er problemen rijzen en zich niet onder druk te laten zetten om meteen te betalen.