Crematorium en kmo-zone? "Yes, in my backyard!"

Zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 duikt deredactie.be opnieuw in de lokale politiek én in ons participatief platform "De vragende partij". Is er van de beloftes van de toenmalige lijsttrekkers iets overgebleven in de bestuursakkoorden? In vijf gemeenten pikten we er één belofte uit. Vandaag onderzoeken we het belang van een nieuwe kmo-zone aan de rand van Aalst en de gevolgen voor de omgeving. Zowel de nieuwe meerderheid van N-VA, CD&V en SP.A als de grootste oppositiepartij Open VLD is er een grote voorstander van, maar over de timing lopen de meningen uiteen.

Over de ontwikkeling van de Siesegemkouter, een gebied in het zuidwesten van de stad tussen het Algemeen Ziekenhuis en de E40, is jarenlang gepraat, zonder dat er enig schot in de zaak kwam. Tot het vorige gemeentebestuur in 2010 de knoop doorhakte en een principeakkoord sloot om een crematorium op het terrein neer te planten, met daarnaast een kmo-zone. Over het belang van een crematorium was iedereen het eens, maar vooral de locatie ervan bleef een twistpunt.

Concreet gaat het om een terrein van zo'n 97 hectare. Het crematorium en de tuinen er rond zouden 5 hectare innemen, het bedrijvenpark een dikke 50 hectare. In de rest van het gebied, zo'n 40 procent, worden er zogenoemde "kwalitatieve buffers" voorzien om er een duurzaam en ecologisch verantwoord project van te maken.

"Dit wordt een heel begeerd bedrijventerrein"

De nieuwe burgemeester Christoph D'Haese (N-VA, foto bovenaan) benadrukt het belang van het project voor zijn stad. "Dit is absoluut belangrijk, er is een grote vraag naar vanuit de bedrijfswereld", weet hij. "Bovendien gaat het om een heel strategische ligging vlak bij de E40. Dit zal een heel begeerd terrein worden." Ook de realisatie van het crematorium vindt D'Haese "absoluut noodzakelijk voor een centrumstad als Aalst".

Het bedrijventerrein zou op termijn 1.300 nieuwe banen moeten opleveren. D'Haese benadrukt dat het stadsbestuur "erover zal waken dat het terrein voldoende arbeidsplaatsen oplevert" en bijvoorbeeld niet in de eerste plaats gebruikt zal worden als opslagplaats.

"Een afweging van belangen"

D'Haese is ervan overtuigd dat het stadsbestuur op de steun van de Aalstenaars kan rekenen, onder meer wegens de hogere tewerkstelling in eigen streek en omdat het terrein "met respect voor de omgeving" gerealiseerd zal worden.

Toch ziet niet iedereen het bedrijventerrein even graag komen. Op "De vragende partij" stelde een inwoner voor om de Siesegemkouter te behouden. "Moet die kmo-zone er nu echt nog bijkomen", vroeg de vrouw, die het crematorium al meer dan genoeg vond.

De voorbije jaren deden ook al geregeld petities en bezwaarschriften de ronde tegen de plannen van de stad. D'Haese verwacht in de nabije toekomst nog wel meer "principiële bezwaren" van onder meer natuurverenigingen, maar blijft toch achter het project staan.

"We hebben een afweging van belangen gemaakt en naar een evenwicht gezocht", reageert de burgemeester, die benadrukt dat er voldoende buffers op het terrein komen, zeker aan "een aantal kritische zones zoals aan de kant van Nieuwerkerken", waardoor de bedrijven ver genoeg van de woningen zullen liggen.

Ook de veiligheidsvoorschriften voor het crematorium zijn voldoende strikt, weet de burgemeester. "Er zal geen hinder zijn voor de bevolking." D'Haese woont overigens zelf in de buurt, wat hem een variant op het bekende NIMBY-principe ontlokt: "Yes, in my backyard!"

De Gucht: "Heb niet de indruk dat men er werk van wil maken"

De realisatie van het project zal over meerdere legislaturen lopen, legt D'Haese uit. "Prioritair was het plangebied aanpassen voor de realisatie van het crematorium. Dat hebben we nu in onze eerste honderd dagen al gedaan." Op de plek waar het crematorium komt, ligt nu namelijk een bedrijf waarvoor een andere locatie gezocht zal moeten worden. Mogelijk krijgt dat bedrijf een plek binnen de nieuwe kmo-zone.

Het crematorium zal het eerst gebouwd worden. Volgens D'Haese zou het binnen een tweetal jaar af moeten zijn. Daarna wordt het bedrijventerrein "heel geleidelijk volgebouwd". D'Haese noemt 2027 als uiterste einddatum voor het project.

Net die gefaseerde aanpak van de kmo-zone is wat Jean-Jacques De Gucht van oppositiepartij Open VLD het meest stoort. Open VLD is net als het stadsbestuur een "grote voorstander" van het bedrijventerrein. "We hebben een grote nood aan een stijging van de werkgelegenheidsgraad in Aalst", zegt hij. Een bedrijventerrein, "zeker van die omvang", is dan ook zeer welkom.

Maar De Gucht twijfelt sterk aan de daadkracht van het nieuwe stadsbestuur. "Ik heb niet de indruk dat er veel beweegt en men er echt werk van wil maken", reageert hij. Het plangebied voor de bouw van het crematorium werd overigens al door het vorige bestuur aangepast, merkt hij op. De Gucht vindt de snelle creatie van het crematorium belangrijk, maar stelt dat het stadsbestuur zich vergist als het op de realisatie daarvan wacht om de rest van het terrein te ontwikkelen.

"Men kan al perfect beginnen met het ontwikkelen van de andere hectaren", vindt De Gucht. "In principe kun je daar morgen al mee beginnen. Als er bijvoorbeeld onteigend moet worden, kun je die onteigeningen zeker en vast al opstarten. Ik stel vast dat dat vandaag nog niet gebeurd is. Mocht ik in het bestuur gezeten hebben, zou ik daar binnen die eerste honderd dagen toch al mee gestart zijn. Waarom het bestuur dat niet doet, die redenen zijn mij vreemd."

Wat de bezorgdheid van sommigen over het verdwijnen van publieke ruimte betreft, is De Gucht heel duidelijk: "We moeten eerlijk zijn, dit gebied (momenteel vooral bestaande uit akkers, red.) is niet meteen het schoonste stukje natuur van Aalst. Dit is gewoon een schitterende ligging voor zo'n bedrijventerrein." Bovendien gaat niet alle publieke ruimte verloren: "Al van bij de opmaak van de eerste plannen is gekozen voor een bedrijventerrein met genoeg groene buffers en de integrale integratie van de waardevolle beekvalleien, waardoor ongeveer de helft van het terrein groenzone zal zijn."

"Goede traditie adviesraden voortzetten"

Het participatieve karakter van "De vragende partij" heeft de nieuwe bewindvoerders in Aalst niet speciaal geïnspireerd tot nieuwe initiatieven in verband met participatie. "Die is altijd al heel groot geweest", zegt burgemeester D'Haese. "We hebben hier een goede traditie om via adviesraden te werken." Die bestaan uit burgers die niet in de gemeenteraad mogen zitten, noch voor de stad mogen werken.

Zo is er bijvoorbeeld een adviesraad over de feestelijkheden in de stad, of ook de zogenoemde GECORO, een adviesraad voor ruimtelijke ordening en belangrijke bouwprojecten. Die adviesraden leveren goed werk, vindt D'haese, die er dan ook verder op wil inzetten. "Er is zeker betrokkenheid van de inwoners en wij vinden het heel belangrijk te weten wat er leeft in de stad."

Meest gelezen