12 experts moeten pensioenhervorming voorbereiden

Om de volgende pensioenhervorming voor te bereiden heeft de federale regering een commissie aangesteld van 12 professoren en experts. Zij moeten tegen begin volgend jaar voorstellen uitwerken. De maatregelen zouden dan worden toegepast tussen 2020 en 2040.
De professoren en experts kwamen vandaag bijeen in Brussel.

Het gaat om een initiatief van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR). Zij ondertekenden vanmorgen in de Pensioentoren in Brussel de installatie van het hoog adviescomité, waar onder meer professor Bea Cantillon en ex-SP.A-minister Frank Vandenbroucke deel van uitmaken.

"De analyses kennen we", zegt De Croo. Van de experten wordt dan ook geen zoveelste doorlichting verwacht, maar wel een reeks zeer concrete scenario's om in te grijpen. Liefst tegen het voorjaar van 2014, zodat de volgende regering er meteen op kan voortbouwen. De echte impact van de maatregelen zou dan tussen 2020 en 2040 te voelen zijn. Het gaat dus over hervormingen op de langere termijn.

"De pensioenhervorming die we bij het begin van deze regering hebben doorgevoerd, is zeer snel moeten gaan omdat er in de jaren voorheen veel minder gebeurd is. Ik ben ervan overtuigd dat we voor een tweede pensioenhervorming de tijd moeten nemen en dat we alle expertise die in ons land aanwezig is, moeten gebruiken om dat op de best mogelijke manier te doen."

De sociale partners worden echter niet buitenspel gezet, onderstreepte de Open VLD-minister. "Na de academische consensus zal het immers aan de politieke en economische wereld zijn om een maatschappelijke consensus te vinden. Er komt dus nog een zeer ruime discussie met de sociale partners en andere belanghebbenden."

Langer werken lijkt in elk geval onvermijdelijk. "Er zijn al maatregelen in die zin getroffen en er zullen er nog komen die in het verlengde liggen daarvan", verwoordde De Croo het voorzichtig. "Maar met deze oefening willen we net verder gaan. Dus ook kijken hoe we het werkbaar kunnen houden voor mensen, welke sociale veranderingen nodig zijn."