2.000 leerlingen hebben geen plaats in Antwerpen

In Antwerpen hebben op dit ogenblik nog meer dan 2.000 leerlingen in het basisonderwijs voor volgend schooljaar geen plaats in de school van hun keuze. Het gaat dan over instappers, kleuters en lagere schoolkinderen. Het probleem is het meest nijpend in de eerste kleuterklas.

In de eerste kleuterklas zijn op dit moment bijna 200 plaatsen te kort, zo blijkt uit een eerste balans. Er zijn 448 kleuters die geen plaats vinden in de school van hun voorkeur, maar er zijn ook nog 250 plaatsen vrij. De Antwerpse schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) wijst erop dat er vorig jaar een tekort was van 800 plaatsen, maar dat dat toch weggewerkt is. Hij gaat er van uit dat er ook nu een oplossing zal worden gevonden.

Voor de kinderen die voor het eerst naar school gaan, de zogenaamde instappers die niet aan het begin van een schooljaar "instappen", is er theoretisch geen plaatstekort, zegt Marinower.

Volgens Marinower zijn er 403 aangemelde instappers die voorlopig geen plaats hebben, maar in het hele grondgebied van de stad zijn er nog 602 plaatsen vrij voor kinderen van deze leeftijd. Wel is het zo dat die plaatsen kilometers ver kunnen liggen van de woonplaats van de kinderen.

Marinower zegt dat de stad haar best doet om de vrije schoolkeuze te waarborgen, maar dat ze niet in een paar maanden tijd het gebrek aan investeringen van de laatste decennia kan goedmaken.