"Daders zullen volle gewicht van gerechtigheid voelen"

In een korte tv-toespraak heeft president Barack Obama gezegd dat hij nog niet weet wie de aanslagen in Boston heeft uitgevoerd en waarom. Hij belooft wel dat de daders "het volle gewicht van de gerechtigheid" zullen voelen.

Om tien over middernacht heeft president Barack Obama voor het eerst gereageerd op de terreuraanslagen tegen de marathon in Boston. Uit naam van de hele natie uitte hij zijn medeleven met de slachtoffers en hun families.

De president gaf toe dat men op dit ogenblik nog niet weet wie er verantwoordelijk is voor de aanslagen en wat hun motieven zijn. Hij beloofde wel een diepgaand onderzoek en zei dat de VS de daders zal vinden en hun motieven ontdekken. "Dan zullen ze het volle gewicht van de gerechtigheid voelen", beloofde Obama.

Hij verzekerde ook dat de federale regering alle middelen ter beschikking zal stellen van de staat Massachussetts en van de stad Boston en dat zowel in het gerechtelijk onderzoek als bij het verzorgen en opvangen van de slachtoffers. 

Opvallend is dat Obama het woord "terrorisme" niet in de mond nam, al werden de aanslagen eerder door de politie wel als dusdanig bestempeld. Hoe dan ook is het onderzoek nu in handen van de federale politie FBI.