Een op de tien kinderen leeft in armoede

Bijna 10 procent van kinderen in Vlaanderen is geboren in een arm gezin. Dat komt onder meer omdat er alsmaar meer eenoudergezinnen zijn, en bij hen is het risico op armoede het grootst. Minister voor Armoedebestrijding Ingrid Lieten pleit voor een kinderarmoedefonds.
Minister Lieten pleit voor een kinderarmoedefonds.

Dat staat in de Vlaamse Armoedemonitor, die voor de derde keer gepubliceerd is.

De algemene cijfers zijn voorzichtig positief. Zo daalde het aantal Vlamingen dat onder de armoederisicodrempel leeft van 650.000 in 2010 naar 610.000 in 2011. Dat neemt niet weg dat nog steeds bijna 10 procent van de Vlamingen onder de armoederisicodrempel leeft.

Vlaams minister voor Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) zegt dat de belangrijkste vaststelling is dat kinderarmoede opnieuw stijgt tot bijna 10 procent. "Ondanks de groeiende inspanningen op Vlaams en lokaal vlak, wordt één op de tien kinderen geboren in een kansarm gezin. In het Pact 2020 heeft de Vlaamse Regering zich er nochtans toe verbonden om het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede tussen 2008 en 2020 met de helft te verminderen. Meer dan ooit is er nood aan concrete actie. Het is hoog tijd om de succesvolle lokale projecten te vertalen in structureel beleid en resoluut te gaan voor een echt kinderarmoedefonds”, zegt Lieten.

Kwetsbare groepen die een groter risico op armoede lopen dan gemiddeld zijn niet-EU-burgers, gezinnen waar bijna niet wordt gewerkt, leden van éénoudergezinnen, oudere koppels en huurders.

Volgens minister Lieten doet Vlaanderen het absoluut niet slecht in vergelijking met andere Europese landen,  "maar fierheid is hier niet meteen op zijn plaats. Er blijft enorm veel werk aan de winkel”, aldus de minister.