Europees parlement beperkt bonussen van bankiers

Het Europees parlement heeft het akkoord met de lidstaten over de hervorming van de financiële sector bekrachtigd. De wettekst is de vertaling van wat afgesproken is binnen de G20 en behandelt onder meer de kapitaal- en liquiditeitsvereisten voor banken, het versoepelen van de voorwaarden om leningen aan kmo's te verstrekken en het inperken van de bonussen van de topbankiers.

De nieuwe regels treden gefaseerd in werking vanaf 1 januari 2014. De variabele verloningen van de bankiers worden beperkt tot het equivalent van het vaste jaarsalaris. Enkel een bijzondere meerderheid van aandeelhouders kan de bonussen optrekken tot het dubbele van het salaris.

Volgens Philippe Lamberts (Ecolo) gaat het om "een van de belangrijkste wetteksten van deze legislatuur". Lamberts was een van de drijvende krachten achter het begrenzen van de bonussen, wat niet in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie stond. "De hoge verloningen waren de eerste reden waarom er zo veel risico's genomen werden", herinnerde Lamberts nog eens tijdens een debat voorafgaand aan de stemming.

Volgens Marianne Thyssen (CD&V) gaat het om een "belangrijke stap op weg naar een veiligere banksector". Vooral de homogene kapitaalvereisten en liquiditeitsnormen zijn volgens haar noodzakelijk om de Europese Centrale Bank toe te laten om efficiënt toezicht te houden. Het eengemaakte toezicht is volgens haar de eerste fase naar een Europese bankenunie.