Europees Parlement verwerpt bevriezing CO2-handel

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie verworpen om de veiling van CO2-emissierechten voor een deel uit te stellen. Met het voorstel wilde Europees commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard de prijs van de CO2-rechten weer omhoog krikken, of op zijn minst stabiliseren.
AP2012
Het voorstel van Europees commissaris Hedegaard is verworpen.

De handel in CO2-rechten zag in 2005 het levenslicht en geldt als een hoeksteen van de strijd tegen de vervuilende CO2-uitstoot en als hoeksteen van het hele Europese klimaatbeleid. Onder meer door de economische crisis is er echter een overschot aan emissierechten ontstaan, waardoor de prijs gekelderd is. Ondernemingen hebben zo geen reden meer om minder CO2 uit te stoten en te investeren in groene technologie.

Europees commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard had daarom voorgesteld om de veiling van 900 miljoen ton CO2 met drie jaar uit te stellen. Tussen 2013 en 2020 wordt in totaal 8,5 miljard ton verdeeld.

De stemming beloofde een dubbeltje op zijn kant te worden, want het parlement was verdeeld. Uiteindelijk hebben de tegenstanders het dus gehaald. In een eerste reactie heeft de Europese Commissie gezegd te zullen nadenken over nieuwe stappen.

"Zwarte dag voor klimaat"

De Bond Beter Leefmilieu heeft het in een reactie over "een zwarte dag voor het Europese klimaatbeleid". "Het Europese klimaatbeleid zit nu in een even grote crisis als het klimaat zelf.  Een ton CO2 werd voor de stemming verhandeld aan de lage prijs van een hamburger, en nu aan de absurde prijs van een koffie", volgens de BBL.

Ook de milieuorganisatie Greenpeace betreurt de stemming. "De stemming van vandaag is een historische vergissing", zegt Greenpeace. "In zijn huidige vorm zal de CO2-markt de bouw van geen enkele kolencentrale verhinderen. Greenpeace roept de individuele lidstaten van de EU op om zelf maatregelen te nemen, zoals een belasting op het gebruik van kolen, aangezien het Europese beleid in gebreke blijft.

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt reageert ontgoocheld. "Nu is niet enkel het klimaat in crisis, maar ook het klimaatbeleid," zegt ze. Van Brempt wijst er echter op dat het voorstel om de veiling van 900 miljoen uitstootrechten uit te stellen nog niet helemaal van de baan is. Het voorstel gaat terug naar de milieucommissie van het Europees Parlement.