IMF verwacht lagere groei voor ons land

Het Internationaal Muntfonds heeft de groeiverwachting voor ons land dit jaar lichtjes afgevlakt, maar België blijft het beter doen dan de meeste andere landen van de eurozone.

Het IMF schat de groei voor dit jaar op 0,2% en dat is lichtjes lager dan de 0,3% die een half jaar geleden was vooropgesteld. Dat nieuwe percentage komt overeen met wat het Planbureau en de Europese Commissie voor ons land berekenden. De Nationale Bank houdt het op een nulgroei. Voor volgend jaar verwacht het IMF een groei van 1,2% van het bruto binnenlands product.

Hoe dan ook doet België het volgens de IMF-verwachtingen beter dan de meeste andere landen van de eurozone. Voor de hele eurozone wordt een krimp met -0,3% verwacht. Van de buurlanden -tegelijk onze belangrijkste handelspartners- zou enkel Duitsland (+0,6%) beter scoren dan België. Luxemburg zou blijven hangen op 0,1% en voor Nederland (-0,5%) en Frankrijk (-0,1%) wordt een negatieve groei verwacht.

De inflatie zou dit jaar stijgen met 1,7% en volgend jaar met 1,4%. Dat is beneden de 2%-richtlijn van Europa. De werkloosheid zou volgens het IMF 8% van de beroepsbevolking bedragen en 8,1% volgend jaar.

De hele wereldeconomie zou dit jaar met 3,3% groeien, zo heeft het IMF berekend. Dat is minder dan de 3,5% die begin dit jaar was vooropgesteld.

Volgens IMF-hoofdeconoom Olivier Blanchard ligt de grootste uitdaging voor de wereldeconomie in Europa. Hij wil dat de EU alles doet om de private vraag te versterken en het financiële systeem solider te maken.

VS en Azië blijven groeien

Voor de Verenigde Staten -nog altijd de grootste economie ter wereld- verwacht het IMF een groei van 1,9%. Er is daar nog een grote binnenlandse vraag, maar het fonds is wel beducht dat de regering van president Barack Obama met besparingen en hogere belastingen het begrotingstekort wil aanpakken en op die manier de economie zou vertragen.

De groeiverwachtingen voor Japan worden wel fors opgetrokken naar 1,6% en 1,4% voor 2014. De groei in China komt op 8% en dat is minder dan eerder vooropgesteld. Ook de Indiase groei van 5,7% is lager dan eerder verwacht.