"Eerst de parkings, dan de stad verder uitwerken"

Zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 duikt deredactie.be opnieuw in de lokale politiek én in ons participatief platform "De vragende partij". Is er van de beloftes van de toenmalige lijsttrekkers iets overgebleven in de bestuursakkoorden? In vijf gemeenten pikten we er één belofte uit. Vandaag staan we stil bij de intenties van Halle om van het centrum op termijn een verkeersvrije zone te maken. Om dat doel te bereiken werkt het bestuur in de eerste plaats aan een nieuw parkeerbeleid, zegt burgemeester Dirk Pieters. Maar voor oppositiepartij N-VA gaat het allemaal te traag.

"Ik stel voor dat er iets gedaan wordt om de auto's meer uit het centrum van Halle te weren. Gewoon een verkeersvrije binnenstad, bijvoorbeeld op het Possozplein, de Beestenmarkt, in de Volpestraat", schreef een Hallenaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op "De vragende partij".

Het nieuwe stadsbestuur is dat voorstel zeker genegen en de intentie om het centrum verkeersvrij te maken is dan ook opgenomen in het beleidsplan, vertelt burgemeester Dirk Pieters (CD&V, foto in tekst). "Al zijn het nog maar intenties", voegt hij er aan toe.

Want vooraleer het zover kan komen, moeten er eerst een aantal andere zaken gerealiseerd worden, onder meer een vernieuwd parkeerbeleid. De stad wil bijvoorbeeld twee ondergrondse parkings bouwen, één onder de Arkenvest en één in de omgeving van het sportcomplex De Bres, in het centrum.

Of die parkings in deze legislatuur gerealiseerd zullen worden, durft de burgemeester niet verzekeren, maar alvast voor die onder de Arkenvest verwacht hij dat dat zal lukken. "Voor de andere moet eerst nog een lastenboek opgesteld worden." Tegelijk wil de stad een aantal bovengrondse parkings verwijderen en het parkeerbeleid privatiseren.

Een andere "belangrijke voorafgaande maatregel" om het centrum verkeersarmer te maken, is de bouw van een voetgangersbrug over de spoorweg, het kanaal en de Zenne (die in het zuidoosten van de stad parallel lopen, red.). Op die manier worden de bestaande wegen voor fietsers en voetgangers beter met elkaar verbonden, legt Pieters uit.

Wanneer het centrum definitief verkeersvrij zou gemaakt worden, kan de burgemeester nog niet zeggen. "We moeten eerst deze dossiers afhandelen, pas dan kunnen we de stad verder uitwerken. Er nu al een termijn opplakken, zou voorbarig zijn."

Maar in afwachting daarvan voert de stad al een "heel intense dialoog" met de fietsersbond, geeft Pieters aan, om een aantal "quick wins" voor fietsers te realiseren. Wat zijn de knelpunten voor de fietsers en hoe kunnen ze snel opgelost worden? Pieters wijst er ook op dat het tweerichtingsverkeer in bepaalde straten al veranderd is in eenrichtingsverkeer om het veiliger te maken voor fietsers.

N-VA: "Men moet er nu eens echt werk van maken"

Volgens de burgemeester bestaat er in Halle een "grote consensus" over een verkeersvrij centrum. "Er is daar geen groot politiek debat over, iedereen staat achter de principes en er is een groot draagvlak voor."

N-VA-fractieleider Wim Demuylder (foto in tekst) bevestigt die consensus, "er moet meer ruimte komen voor de fietsers", maar hekelt dat er vooral veel gepraat wordt en er amper iets gebeurt. "Men spreekt al jaren over een verkeersvrij centrum of over die nieuwe brug. Elke verkiezing wordt dat beloofd, maar het wordt te weinig gepusht. Men blijft maar vergaderen, maar men komt er niet uit. Alles staat stil."

Ook met het fietsplan van enkele jaren geleden is veel te weinig gebeurd, klaagt de N-VA, die in de vorige legislatuur in de meerderheid zat. "Er zijn wel een aantal fietspaden bijgekomen, maar bijvoorbeeld de Bospoortbrug blijft heel gevaarlijk, waar fietsers, auto's en bussen in twee richtingen op dezelfde weg rijden." De nieuwe fietsersbrug die de stad daar vlak bij wil aanleggen, moet dat probleem aanpakken, "maar wanneer gaat die brug er komen, is dat binnen één jaar, binnen tien jaar", vraagt Demuylder zich af.

"Er is nog niets concreets beslist, men moet er echt werk van maken", besluit Demuylder. Hij kijkt verwachtingsvol uit naar een nieuwe verkeersstudie die deze maand in een commissievergadering voorgesteld zou worden, maar hoopt dat er ook snel resultaten zullen volgen: "We verwachten actie en concrete initiatieven."

"Moeten meer doelgericht communiceren"

Burgemeester Pieters heeft naar eigen zeggen veel energie gestoken in "De vragende partij", omdat hij het een goed initiatief vond. Maar hij geeft ook aan wat ontgoocheld te zijn in de respons van de inwoners van zijn stad. De meeste voorstellen kwamen vanuit het middenveld, de fietsersbond bijvoorbeeld, en niet zozeer van de inwoners zelf.

Over de participatie en inspraak in Halle liet de stad recent een studie uitvoeren. Daaruit bleek volgens Pieters dat de Hallenaar meer inspraak en informatie verwacht. "Terwijl wij dachten dat we al heel veel deden." De stad wil het daarom in de toekomst anders aanpakken en "meer doelgericht en minder algemeen communiceren".

"We moeten ons afvragen welke specifieke groepen er bij bepaalde projecten belang bij hebben om geïnformeerd te worden." Pieters denkt bijvoorbeeld ook aan infoavonden voor specifieke groepen, bijvoorbeeld de handelaars of de fietsersbond, in plaats van algemene infoavonden, om daarna alle feedback samen te leggen.