ACV voert actie voor een eenheidsstatuut

De christelijke vakbond ACV voert in heel het land actie voor een gelijkschakelen van het statuut van arbeiders en bedienden. In heel het land delen militanten pamfletten uit in industrieparken, op carpoolparkings en aan treinstations. Het ACV spreekt ook lokale politici aan over de kwestie en wil dat er snel een oplossing komt.

De onderhandelingen over een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden blijven maar aanslepen. De tijd dringt nochtans, want tegen 8 juli eist het Grondwettelijk Hof dat er eind komt aan de discriminatie van arbeiders tegenover bedienden. 

In Antwerpen voert het ACV onder meer actie aan de poort van Mazda, in Tisselt. "De firma Mazda is eigen een onderneming zoals we er veel hebben, waar arbeiders en bedienden door elkaar werken en waar er zo goed als geen verschil is", legt vakbondsafgevaardigde Luk De Bock uit.

"En toch houdt dat statuut de verschillen in stand. Het gaat onder meer over de carenzdag - de eerste dag van ziekte die niet betaald wordt voor de arbeiders - tot de opzegtermijnen die onredelijk ver uit elkaar liggen", zegt De Bock. "Dit willen wij vandaag in de aandacht brengen."

"Waar wacht de regering op?"

ACV-voorzitter Marc Leemans begint ongeduldig te worden en vreest dat de regering talmt met een oplossing. "Wat ons verontrust, is dat we nu over pistes op het politieke terrein horen om het probleem vooruit te schuiven in de tijd", zegt hij in "De Ochtend" op Radio 1. "Dit is onaanvaardbaar."

"Het ACV wil één statuut voor alle werknemers, arbeiders en bedienden", zegt Leemans. "Wij zeggen niet dat alles omhoog moet. Wij willen wel degelijk een gezond evenwicht. Wij willen een operatie die tegelijk de rechten van werknemers en werkgevers vrijwaart, maar die ook de overheid ontziet."

Het is maar al te gemakkelijk om een kortere opzegtermijn in te plannen, vindt de ACV voorzitter. "Dan schuif je de factuur door naar de sociale zekerheid, die sneller moet uitbetalen in geval van werkloosheid, maar ook naar de overheid, die minder zal ontvangen op het vlak van fiscaliteit."

Leemans herinnert ook nog eens aan de deadline van het Grondwettelijk Hof. "Waar wacht die regering nog op?", vraagt hij zich af. Het dossier zit in de Wetstraat. Omdat de sociale partners er zelf niet uit zijn geraakt, moet de regering zelf een basisvoorstel doen.