Moebarak moet naar cel, niet naar ziekenbed

De Egyptische ex-president Hosni Moebarak moet het militair hospitaal waar hij tot nu toe verbleef verlaten en terugkeren naar een gewone gevangenis. Dat gebeurt op aanbeveling van een medisch team.
THE ASSOCIATED PRESS2013
De 84-jarige Moebarak moet opnieuw naar een gewone gevangenis.

De 84-jarige Moebarak verscheen zaterdag voor het hof van beroep dat moest oordelen over zijn aandeel in het bloedig neerslaan van de opstand in zijn land. Moebarak bleek merkelijk fitter dan bij het proces in eerste aanleg, toen hij de rechtszaal werd binnengedragen op een draagberrie. Nu zat hij te glimlachen en te zwaaien naar zijn aanhangers.

De kranten brachten foto's van de zwaaiende Moebarak (kleine foto) op hun voorpagina, wat leidde tot oproepen om hem opnieuw naar een gewone gevangenis over te brengen.

De openbare aanklager heeft beslist dat Moebarak nu moet verhuizen naar de Torah-gevangenis, in een buitenwijk van Caïro.

Volgende maand wordt het proces tegen hem verdergezet

A2013