Witte rook voor bedienden Ford Genk

Er is een voorakkoord gesloten tussen Ford Genk en de bediendebonden. Veel meer dan dat "de nodige afspraken werden gemaakt" wil de bemiddelaar voorlopig niet kwijt. Bij één van de belangrijkste toeleveranciers wordt intussen overigens gestaakt.

Hoewel er werd verwacht dat er gisteren een snelle doorbraak zou komen in de onderhandelingen tussen Ford en de bedienden, werd het nog een erg nerveuze en spannende bedoening. Een ultieme eis van de bonden schoot Ford in het verkeerde keelgat, waardoor er nog erg laat moest verder gepraat worden. Het zag er zelfs naar uit dat de onderhandelingen voor langere tijd in het slop zouden geraken.

Vandaag kwam er dan toch witte rook en werd een overeenkomst bereikt over een ontwerp van sociaal plan. De bedienden van Ford Genk, en bij uitbreiding ook die van de toeleveringsbedrijven, zullen hier in de komende dagen meer uitleg over krijgen.

Volgens sociaal bemiddelaar Lieve Verboven bevat de deal drie grote blokken. Ten eerste is er een regeling afgesproken voor alle bedienden die worden hertewerkgesteld binnen Ford, in België of in het buitenland. Ook voor de bedienden ouder dan 52 jaar is er een voorstel rond het brugpensioen. Tot slot is er voor zij die jonger zijn dan 52 jaar op 24 oktober 2014 een algemene afscheidsregeling met vertrekvergoeding vastgelegd.