4 Vlaamse havens gaan samen in zee

De havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge hebben vandaag een samenwerkingsakkoord ondertekend. Ze deden dat samen met de Vlaamse Havenverenigingen en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Aan de hand van 30 actiepunten willen ze hun concurrentiepositie op internationaal vlak verstevigen.

De 4 havenbesturen van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge engageren zich samen met de Vlaamse Havenverenigingen en de Vlaamse overheid om 30 actiepunten uit te voeren.

Die actiepunten zijn verdeeld in 6 domeinen. Op het vlak van economische en commerciële samenwerking zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge bijvoorbeeld samen hun marktaandeel in de containertrafiek tussen Azië en Noordwest-Europa vergroten.

Ook rond logistiek en beleid zal worden samengewerkt. Daarnaast worden samen operationele tools ontwikkeld en zullen studenten en werknemers gezamenlijk worden benaderd. Tot slot moet het maatschappelijk draagvlak van de havens worden vergroot.

"Vlaanderen tegen 2020 bij Europese top"

Door op sommige terreinen samen in zee te gaan, kunnen de havens hun rol als logistieke knooppunten in Vlaanderen en Europa maximaal uitspelen. "Iedereen engageert zich eensgezind om Vlaanderen tegen 2020 naar de Europese top te loodsen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. "Doelgerichte samenwerking is niet alleen belangrijk voor onze 4 economische poorten, maar ook voor de welvaart in Vlaanderen."

In het najaar van 2013 onderneemt Crevits samen met de 4 havenbesturen een buitenlandse missie.