Haaltert gaat 140 km "trage wegen" dan toch in ere herstellen

De gemeente Haaltert trekt dan toch 100.000 euro uit voor het onderhoud van de 140 kilometer "trage wegen" op haar grondgebied. Intussen heeft ze een inwoner, die de gemeente had gedagvaard omdat de voetwegen niet toegankelijk zijn, al voor 20.000 euro aan dwangsommen betaald.
Deze man wil dat de trage wegen in Haaltert in ere hersteld worden en spande daarom een proces aan.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer, vooral dan wandelaars, fietsers en ruiters. Het zijn vaak wegen die al eeuwenlang bestaan, en die in 1841 werden verzameld in de "atlas der buurtwegen". Ze zijn zowel op het platteland als in dorpskernen te vinden, maar op veel plaatsen zijn die buurtwegen in onbruik geraakt, verwaarloosd, ingepalmd door landbouwers of particulieren.

Ook Haaltert heeft heel wat van die trage wegen op zijn grondgebied. Maar ook daar doorstonden ze de tand des tijds niet en raakten ze door gebrek aan onderhoud in onbruik. Dat is niet naar de zin van een van de inwoners, die een tijd geleden de gemeente dagvaardde om via juridische weg de gemeente te verplichten de buurtwegen in ere te herstellen.

In één zaak kreeg hij ongelijk van de rechter omdat hij geen persoonlijk belang kon aantonen in de zaak, maar in een andere zaak over andere tragen wegen in Haaltert, haalde hij wel zijn slag thuis. De rechter legde de gemeente bovendien ook een dwangsom op per dag zolang de wegen niet toegankelijk zouden zijn. 

Die dwangsom is intussen aardig opgelopen, tot zo'n 24.000 euro. De man die het proces aanspande, kreeg daarvan al 20.000 euro op zijn rekening gestort. Maar Haaltert vecht de uitspraak over die dwangsom wel nog aan bij het Hof van Cassatie.

Nu heeft Haaltert toch beslist om de 140 kilometer buurtwegen op zijn grondgebied te onderhouden en daarvoor zet de gemeente 100.000 euro opzij. "We gaan ook alle mensen die aanleunen bij een voetweg  contacteren, om die wegen die afgesloten, omgeploegd of moeilijk toegankelijk zijn, weer open te stellen en toegankelijk te houden", zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

"Maar zij krijgen ook de kans om die voetweg, als de ligging niet meer zou overeenkomen met de "atlas der buurtwegen", via de provincie te laten verleggen of gedeeltelijk af te schaffen." Wordt dus ongetwijfeld nog vervolgd.