Eeuwenoud "horloge" ontdekt in Nederland

In de Nederlandse gemeente Zutphen hebben archeologen een quadrans of "horologium" gevonden, een voorloper van ons horloge. Het voorwerp dateert uit de 14e eeuw en het zou gaan om het oudste horloge dat in Noord-Europa is teruggevonden.

De quadrans is een Arabische uitvinding die ook in onze contreien opdook. Het instrument is de voorloper van ons horloge en het kon ook gebruikt worden om de breedtegraad mee te bepalen.

Het is uitzonderlijk dat zo'n voorwerp teruggevonden is. In Noord-Europa is nog maar een quadrans teruggevonden uit die periode en wereldwijd zijn er maar enkele exemplaren bewaard gebleven.

Op de Houtmarkt in Zutphen waren archeologen onderzoek aan het voeren omdat er later nieuwe bomen geplaatst worden. Ze vonden de voorloper van ons horloge in een bodemlaag waarvan geweten is dat die er tussen 1300 en 1325 aangebracht is, voor die tijd lag er een gracht.