Nv Mijnen mag gas zoeken in het Kempens Bekken

De nv Mijnen, een dochter van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), mag op zoek gaan naar steenkoolgas in het Kempens Bekken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Groen eist dat de Limburgers inspraak krijgen over de eventuele ontginning van mijngas.

In de steenkoollagen van het vroegere mijnbekken zit een grote hoeveel methaan- of steenkoolgas. Volgens een studie van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, zou het gaan om 7 miljard kubieke meter, genoeg om half Limburg gedurende twintig jaar van gas te voorzien.

De nv Mijnen krijgt nu zes jaar lang het alleenrecht om te onderzoeken of het economisch haalbaar is om in de mijngebieden steenkoolgas te winnen. De huidige vergunning maakt nog geen ontginning mogelijk. Daarvoor zijn bijkomende vergunningen en een milieueffectenrapport vereist.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wijst er op dat de winning van steenkoolgas niet te vergelijken is met het winnen van schaliegas. "Voor schaliegas is de techniek van hydraulisch fractureren of 'fracking' nodig. Die techniek kan een belangrijk impact hebben op het leefmilieu. Voor het winnen van steenkoolgas wordt een midner milieubelastende techniek gebruikt", aldus Schauvliege.

Inspraak

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum en Limburgs provincieraadslid Hassan Amaghlaou, beiden van de partij Groen, vinden dat de Limburgers zich moeten kunnen uitspreken over de eventuele ontginning van steenkoolgas in hun streek. "De stem van de burger moet nu gehoord worden", zeggen zij.

"Buitenlandse ervaringen tonen aan dat boringen naar steenkoolgas kunnen leiden tot grondverzakkingen, verdroging van natuur en vervuiling van het grond- en drinkwater", zegt Amaghlaou.

Sanctorum voegt eraan toe dat "deze boringen de verdere ontwikkeling van meer milieuvriendelijke energiealternatieven in de wielen rijden". "De burger moet hierover zijn zeg kunnen doen. In Nederland werd een moratorium afgekondigd op gasboringen tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen."

Ook de organisaties Climaxi en Friends of the Earth vragen een breed maatschappelijk debat over de ontginning van steenkoolgas in de Limburgse Kempen.