Syrië-plan van Milquet komt er voorlopig niet

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) heeft vanmorgen haar plan tegen radicalisering voorgesteld aan haar collega-ministers en aan de premier. Milquet had een pakket maatregelen op tafel gelegd, maar haar voorstellen inzake Syrië zijn nog niet goedgekeurd door de andere ministers.

Milquet wilde een koninklijk besluit invoeren dat het strafbaar maakt om in het buitenland te gaan vechten, en ze wilde identiteitskaarten kunnen afnemen van jongeren waarvan het risico bestaat dat ze naar Syrië zouden vertrekken, zoals ook de burgemeesters hadden gevraagd.

De regering heeft bepaald dat de extra voorstellen er niet komen. De huidige terrorismewet, die in februari nog werd uitgebreid, biedt voldoende mogelijkheden om het probleem aan te pakken, luidt het. Extra wetgeving is niet nodig. In de wet staat onder meer dat het strafbaar is om jongeren te ronselen en dat het strafbaar is om bij buitenlandse terroristische groepen te gaan vechten. Dat laatste is uiteraard heel moeilijk te bewijzen voor een rechtbank.

Andere voorstellen van Milquet, zoals meer controles op de luchthavens en een betere samenwerking met Turkije, gaan naar een werkgroep. Het plan van de minister om radicalisering bij jongeren te voorkomen, is wel goedgekeurd. Zo zal er een permanent preventieplatform tegen radicalisering opgericht worden onder leiding van minister Milquet.

Wat heeft Milquet voorgesteld?

Milquet had gisteren tijdens het vragenuurtje al verschillende vragen voorgeschoteld gekregen over de huiszoekingen en aanhoudingen die eerder deze week plaatsvonden bij een grootschalige antiterreuractie. Ze benadrukte dat het om een complexe problematiek gaat, die best met de nodige terughoudendheid wordt benaderd.

De minister heeft 10 voorstellen klaar die ze aan haar collega's van het kernkabinet heeft voorgelegd. Het gaat onder meer om het al dan niet activeren van de wet van 1 augustus 1979 via een koninklijk besluit, om zo het vertrek van Belgische strijders te verbieden.

Ook het intrekken van de identiteitskaart van minderjarigen is een idee, zoals eerder al werd voorgesteld door Hans Bonte (SP.A), de burgemeester van Vilvoorde.

Milquet stelt daarnaast voor om de minderjarigen die naar Turkije reizen, strenger te controleren. Jonge jihadstrijders raken nu relatief gemakkelijk via Turkije Syrië binnen. En de minister wil dat luchtvaartmaatschappijen controleren of minderjarigen wel de toestemming van hun ouders hebben om naar het buitenland te reizen.

Andere punten slaan op het versterken van de grenscontrole in België, Turkije en de Balkan, het versterken van het de diplomatieke overeenkomsten en het versterken van de capaciteit van de diensten die onderzoek voeren naar terrorisme.

Verdere maatregelen zijn het beter oplijsten van contacten in Syrië om hulp te bieden bij de zoektocht naar en de repatriëring van jongeren buiten het gerecht, stappen naar het Syrische verzet toe en tot slot gerichte preventiemaatregelen om vertrekkende jongeren te vermijden.

AP2013

Burgemeesters hebben 4 concrete initiatieven

De burgemeesters van Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde hebben vandaag in een gezamenlijk persbericht weten dat ze 4 concrete initiatieven zullen nemen tegen de radicalisering van jonge moslims in hun steden. Ze vragen daarvoor financiële en andere ondersteuning van de hogere overheden, maar willen naar eigen zeggen hun eigen verantwoordelijkheden niet uit de weg gaan.

De burgemeesters Bart De Wever (N-VA, Antwerpen), Bart Somers (Open VLD, Mechelen) en Hans Bonte (SP.A, Vilvoorde) kwamen vorige week donderdag al eens in het Antwerpse stadhuis samen om het probleem te bespreken van radicalisering bij jonge moslims en het besluit van wellicht enkele tientallen om als strijder naar Syrië te trekken. Ze kregen toen een uiteenzetting van verschillende experts en diensten die al met het fenomeen vertrouwd zijn, zoals de politie.

Nu kondigen ze enkele "concrete initiatieven" aan, zowel op vlak van preventie als van nazorg. Het gaat om het verspreiden van een handleiding om radicalisme te detecteren, het wegnemen van de sociaal-economische voedingsbodem voor radicalisering, het versterken van projecten tot deradicalisering waar preventie niet meer helpt en steun aan de hulpactie van het consortium 1212 ten voordele van de Syrische bevolking.

De drie hebben inmiddels ook een nieuw overlegmoment vastgelegd op donderdag 25 april, deze keer in Mechelen.