Vakbondsactie in Brugse gevangenis na geval van agressie

In de gevangenis van Brugge is er een geval van agressie geweest tussen een gedetineerde en twee cipiers. Een van de cipiers werd naar de spoeddienst gebracht met kwetsuren in het gezicht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront besloot prompt om over te schakelen op zondagdienst, communiceert het ACV Openbare Diensten. De dader kampt met psychische problemen.

De cipiers werden vanmorgen zonder enige aanleiding fysiek aangevallen door een gedetineerde. Eén cipier kreeg daarbij enkele slagen in het gezicht en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Na een gesprek met de directie besloot het voltallige personeel van alle afdelingen om over te gaan tot het instellen van een strikte zondagsdienst tot en met 22 uur.

"We willen hiermee een duidelijk signaal geven aan de gedetineerden dat dergelijke gevallen van agressie ontoelaatbaar zijn", zegt Luc Neirynck, secretaris van de christelijke vakbond. "We zijn de aanzwellende golf van agressie meer dan beu en zullen dit niet verder pikken", besluit Neirynck.

De directie steunt de actie. "We waren geïnformeerd, maar we hebben niet de kans gekregen om de man goed te begeleiden", aldus inrichtingshoofd Jurgen Van Poecke. "Toen de celdeur openging voor het gebruikelijke onthaalgesprek, heeft de gedetineerde meteen slagen uitgedeeld aan de cipiers. Dit was moeilijk in te schatten. De actie van de vakbonden is ook niet gericht tegen dit enkel feit, maar tegen de opeenvolging van feiten de voorbije maanden."