OESO tikt Zwitserland op de vingers

Zwitserland en dertien andere landen moeten nog meer inspanningen leveren om de uitwisseling van bankgegevens mogelijk te maken en de strijd tegen belastingontwijking te versterken. Dat blijkt uit een evaluatierapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Washington heeft gepubliceerd.

De OESO heeft een zwarte lijst van belastingparadijzen. Om van die lijst verwijderd te worden, moeten de betrokken landen instemmen met akkoorden over de uitwisseling van fiscale gegevens. Die akkoorden verplichten hen om het bankgeheim op te heffen indien een ander land een gedetailleerd verzoek indient.

In een evaluatierapport, dat gisteren is overhandigd aan de G20, stelt de OESO veertien landen aan de kaak die hun wetgeving nog onvoldoende hebben aangepast. In die groep bevinden zich onder meer Panama en Botswana, maar ook Zwitserland.

Zwitserland moet volgens de OESO nog steeds bepaalde "voorwaarden" invullen om de overstap te kunnen maken naar een andere categorie landen. In die categorie wordt concreet en in de praktijk nagegaan hoe landen omgaan met verzoeken om informatie. De OESO vermeldt niet welke voorwaarden Zwitserland concreet moet inlossen.