Langer werken - Guy Janssens

Verzekeringsmaatschappijen willen graag een graantje meepikken van de hele vergrijzingsproblematiek. Ze bieden formules van aanvullende verzekeringen aan waarmee je zelf een spaarpotje kan aanleggen voor je oude dag: in technisch jargon het derde- pijlerpensioensparen.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Bedrijven zijn niet happig

Delta Lloyd Life nam het initiatief om een aantal ouderen, reeds gepensioneerden, aan het werk te zetten. Het was een test om te kijken of er überhaupt belangstelling is van de kant van de ouderen zelf – die belangstelling was er: een beperkte en kleinschalige oproep leverde al gauw 260 kandidaten op voor de stageplaatsen. Kandidaten genoeg, alleen bleef het redelijk stil aan de kant van de ondernemers.

Ouderen in dienst houden is al een geweldig probleem, gepensioneerden in dienst nemen is nog een veel moelijker horde die moet worden genomen. Want bij de meeste bedrijfsleiders overheerst nog altijd de overtuiging dat oudere werknemers gelijk staat met dure werknemers. In vele bedrijven, banken maar ook andere, heerst nog een cultuur waarbij ‘oudere’ werknemers van boven de vijftig zachtjes naar de uitgang worden begeleid. In sterkere sectoren wordt meteen een aardige eindeloopbaanformule aangeboden zodat de betrokkenen meestal zonder morren vertrekken. De werkgevers hebben dus zeker ook boter op het hoofd als het er op aankomt werknemers langer aan het werk te houden.

Taboes

Ook aan de kant van de werknemers moeten een aantal taboes sneuvelen in het nieuwe loopbaanlandschap waar we langzaam maar zeker in terecht aan het komen zijn. Zo vinden we het nog altijd vanzelfsprekend dat ons salaris gestaag klimt met het klimmen van we jaren, zodat we op ’t eind aan de top van ons salaris zitten. Dan word je voor de bedrijven die altijd uit zijn op kostenbezuinigingen misschien wel een al te makkelijke prooi om weggesaneerd te worden. Een langere loopbaan betekent dan ook een loopbaan waar de salarispieken en –dalen anders verdeeld moeten zijn. In andere landen is dit taboe al gesneuveld, ook bij ons wordt het de komende tijd vast een discussiepunt.

Extra maatregelen?

De maatregelen die de regering nu heeft genomen om de pensioenleeftijd op te trekken zijn dus nodig maar onvoldoende, zeggen pensioenspecialisten. De pensioenleeftijd gaat omhoog, de brugpensioenregelingen of ‘werkloosheidsregelingen met bedrijfstoeslag’ zoals ze nu worden genoemd, worden strenger gemaakt, maar alles bij elkaar kan er een tandje bij worden gestoken, zegt Veronique Pertry, van het advocatenkantoor Eubilius. ‘De pensioenleeftijd is al ongeveer een eeuw 65 jaar’ zegt KULeuven-professor Jos Berghman. ‘Misschien wordt het tijd om na te denken over de duur van de loopbaan, in plaats van de rigide pensioenleeftijd aan te houden.

Veranderende mentaliteit

65 jaar mag dan al de officiële pensioenleeftijd zijn, het is pas sinds de jaren zeventig dat de feitelijke leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, sterk naar beneden is gegaan. Precies als gevolg van de - toen ook - economische crisis, sluiting van bedrijven met alle voordelige prepensioenregelingen die daarmee gepaard gingen. Ouderen werden gestimuleerd te stoppen om jongeren een kans op werk te geven. Tot daarvoor gingen mensen met pensioen op 65… als ze tenminste die leeftijd haalden. Want de gemiddelde levensduur is pas de afgelopen decennia fors beginnen stijgen.

Intussen lijkt ook de mentaliteit rond pensionering sterk te evolueren. Vorig jaar vond de helft van de ondervraagden nog dat werken tot 65 absoluut niet hoefde. Ook daar zijn de geesten aan ‘t rijpen.
 

(De auteur is journalist bij VRT-nieuws en eindredacteur van De vrije markt.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.