Vlamingen zijn milieubewuster geworden

Bijna drie op de vier Vlamingen zeggen milieubewuster te zijn dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet uitvoeren bij duizend Vlamingen.

Net geen zes op de tien Vlamingen weten behoorlijk wat over milieuvriendelijk handelen en milieu, en leven vrij milieubewust. De Vlamingen houden het meest rekening met het milieu als het gaat over afval, energie en water. Bij hun vakantieplannen maken ze nauwelijks milieuoverwegingen.

Die ondervraagden kregen vragen over hun gedrag en hun mening over milieubewust handelen en over concrete thema's, zoals afval en materialen, voeding, water, energie en transport.

Zes types

Op basis van de resultaten van de studie werden zes types consumenten onderscheiden.

  • Grenzeloze groene (10%). Doet er alles aan om zo milieubewust mogelijk te leven en te consumeren.
  • Bezorgde burger (20%). Zijn goed op de hoogte, doen veel voor het milieu en zijn bereid er soms meer voor te betalen.
  • Realisten (29%). Doen hun best binnen de grenzen van hun eigen levensstijl, maar hebben er geen grote inspanningen voor over.
  • Onwetenden (15%). Zijn niet zo op de hoogte van milieubewust handelen.
  • Ongeïnteresseerde consumenten (16%). Hebben wel een behoorlijke kennis, maar vinden dat ze als individu niets kunnen veranderen. Het milieu is voor hen vooral de verantwoordelijkheid van de overheid.
  • Bewust passieven (10%). Weten dat ze meer kunnen doen voor het milieu, maar hebben daar geen zin in.

De groepen die het meest milieuverantwoord consumeren, doen dat om uiteenlopende redenen: uit zorg voor het milieu, voor de toekomst van de aarde en de mens, voor het financieel voordeel of voor de eigen gezondheid. Voor de Vlamingen die het minst doen voor het milieu is het financiële voordeel de belangrijkste drijfveer.

"Deze studie geeft ons belangrijke informatie en aanbevelingen om het milieubewust gedrag te stimuleren. Dat kan via andere invalshoeken, bijvoorbeeld door de focus te leggen op gezondheidsaspecten, op de kwaliteit van de eigen leefomgeving en door aan te tonen hoe men kan besparen zonder grote inspanningen", zegt minister Schauvliege over de studie.

Meest gelezen