Rechtzetting

Het Journaal (10/08/17)

Op 10/08/17 werd in Schoten een man in de benen geschoten toen hij zijn hondje ging uitlaten. In de VRT-journaals van 13u en 19u werd uitdrukkelijk gesteld dat de beschoten man een douanier was die in de haven van Antwerpen werkt.

Vandaag blijkt dat die man als bediende werkt op een containerterminal van DP World in de haven van Antwerpen. Het betreft dus geen douanier. De administrateur-generaal van AAD&V vraagt een rechtzetting van de berichtgeving. "Door de niet correcte berichtgeving wordt het imago van de AAD&A beschadigd", zegt hij.

Villa Politica (25/3/2016)

Op vrijdag 25 maart 2016 vond in de Kamer de gezamenlijke bijeenkomst plaats van de commissies binnenlandse zaken en justitie naar aanleiding van de aanslagen op Zaventem en in de Brusselse metro. Bij aanvang bleek de Europazaal waar de zitting zou plaatsvinden te klein en moest er worden verhuisd naar het halfrond van de Kamer. In de live uitzending van Villa Politica werd dit toegeschreven aan de Kamervoorzitter ‘die blijkbaar niet goed had ingeschat hoe groot de belangstelling was.’ Kamervoorzitter Siegfried Bracke laat weten dat dit niet strookt met de werkelijkheid. Het reglement van de Kamer zegt dat de commissievoorzitter(s) verantwoordelijkheid zijn voor de organisatie van de werkzaamheden. Kamervoorzitter Bracke gaf alleen het advies de vergadering te laten plaatsvinden in de plenaire zaal van de Kamer toen bleek dat de zaal te klein was.

Pascal Dossche, eindredacteur Villa Politica.

Terzake (8/2/2016)

Terzake bracht op maandag 8 februari 2016 een reportage over een artikel op de frontpagina van het Het Laatste Nieuws van zaterdag 6 februari. Prins Laurent zou een juf van een school die hij had bezocht mee hebben gevraagd naar een filmpremière. In de reportage van Terzake werd gezegd dat het verhaal ook op de site van Het Laatste Nieuws stond en er daarna werd afgehaald. Dat klopt niet. Het artikel in kwestie verscheen alleen in de krant en werd niet gepubliceerd op de site.

Het Journaal 18u (14/10/2015)

 In een item over een gerechtelijk onderzoek naar een Belgische kinderpornowebsite werden tijdens het 18uur Journaal van woensdag 14 oktober 2015, bij vergissing en uiteraard niet intentioneel, afbeeldingen afkomstig van een kinderpornowebsite getoond. De foto’s waren ten onrechte niet geblurred. De VRT en de hoofdredactie betreuren deze gebeurtenis ten zeerste. Deze deels technische en deels menselijke fout werd niet ontdekt vóór de bewuste uitzending. Uiteraard zijn onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen getroffen om herhaling van het gebeurde onmogelijk te maken. De uitzending van vorige woensdag tijdens het 18 uur Journaal was eenmalig, de beelden zijn door de VRT nooit op deredactie.be of op enig webplatform opgeladen. Het bedoelde beeldfragment is vernietigd. Na verificatie van het archief kan worden bevestigd dat de VRT thans geen beelden van kinderpornografie in bezit heeft.


VRT Nieuws biedt zijn excuses aan en betreurt ten zeerste dat dit fragment is uitgezonden.


Björn Soenens, hoofdredacteur Het Journaal

Artikel deredactie.be (25/09/2015)

Op vrijdag 25 september 2015 verscheen op deredactie.be een artikel met de titel “Paus schiet met scherp naar homo’s in VN-toespraak”. Dat artikel was een verslag over de toespraak van paus Franciscus voor de VN. Daarin werd gewag gemaakt van een uithaal naar homoseksualiteit en homoseksuelen.

Dat was echter niet correct, en gebaseerd op een interpretatie van de toespraak in een Belga telex. Het betreffende artikel werd verwijderd van de website en vervangen door dit artikel http://deredactie.be/permalink/1.2454741 dat de context van de uitspraken wel correct kadert.


Met onze oprechte excuses.
Emmanuel Rottey
Hoofdredacteur Online VRT Nieuws

De Ochtend (05/03/2014)

Op woensdag 5 maart citeerde filmreporter Ward Verrijcken in De Ochtend, op Radio 1, een tweet van het VAF, het Vlaamse Audiovisueel Fonds. Een “cynische” tweet werd dat genoemd, alsof het VAF te weinig oog had voor de release van de nieuwe film ‘Halfweg’, omdat alle aandacht zou gegaan zijn naar de Oscarcampagne van ‘The Broken Circle Breakdown’. Die tweet heeft echter nooit bestaan, Ward heeft een persoonlijk Facebook-bericht foutief geïnterpreteerd en geciteerd.

De VRT heeft het grootste respect voor de werking van het VAF, in het ondersteunen en promoten van àlle Vlaamse filmproducties, ook van ‘Halfweg’. Het belang van de ‘ambassadeurs-rol’ van een Oscargenomineerde film als ‘The Broken Circle Breakdown’, voor de gehele Vlaamse filmsector, kan bovendien niet overschat worden.

Ward Verrijcken – filmreporter VRT

"De Directeur Speelt Vals" (06/09/13)

Koppen bracht op 5 september samen met Het Journaal en Terzake een reportage over scholen die de wachtlijsten omzeilen en kinderen uit een rijk gezin voorrang geven. De scholen die volledig en herkenbaar in beeld kwamen, zijn in geen geval de frauderende scholen. Ze hebben niets te maken met het onderzoek dat de reportagemakers hebben gevoerd. We nemen ons voor in de toekomst nog voorzichtiger om te springen met dit soort van beelden. Het kan niet de bedoeling zijn dat scholen die correct omgaan met wachtlijsten en inschrijvingen nadeel ondervinden van een reportage die frauderende scholen aanklaagt.

Pascal Seynhaeve, eindredacteur Koppen

Artikel deredactie.be (21/06/13)

In onze berichtgeving over de opheffing van de voorlopige hechtenis van de verdachte drugshandelaar te Kortrijk van 21 juni schreven wij op deredactie.be de woorden “vrijlating wegens procedurefouten”.

Hier ontbrak de nuance dat het een vrijlating uit de voorlopige hechtenis betrof in afwachting van het proces. Deze nuance hebben wij aan het eerder verschenen item van 21 juni toegevoegd (klik hier om het bericht te lezen).

Onze excuses voor een mogelijke verwarring.

Dirk Reynaers

Chef online VRT Nieuws

Het Journaal 7u (06/05/13)

In ons 7u Journaal van 6 mei hebben we gezegd dat Vlaams minister-president Peeters het crisiscentrum in Wetteren had bezocht, maar dat hij geen contact had opgenomen met de familie van het dodelijke slachtoffer. Dat klopt niet. De minister-president heeft het cirisiscentrum niet bezocht. Met onze oprechte excuses.

Wim Willems
Hoofdredacteur VRT Nieuws
 

Het journaal (13/04/13)

In onze Journaals van 13 april hebben we een nieuwsitem gebracht over misbruik rond hoge ziekenhuisfacturen voor buitenlanders in Spanje. Bij de keuze van het beeld zijn fouten gemaakt. Daardoor is onbedoeld de naam van Hospital Clinica Benidorm in beeld gekomen. Uit bezorgdheid voor reputatieschade van het ziekenhuis willen we hier uitdrukkelijk stellen dat Hospital Clinica in Benidorm niets met de wanpraktijken te maken heeft.

We wensen ons expliciet te excuseren voor deze fout. Om te vermijden dat we ze in de toekomst nog herhalen, hebben we onze journalisten en programmamakers gewezen op de fout en hen op het hart gedrukt om waakzamer te zijn bij het gebruik van beeldmateriaal.

Wim Willems
Hoofdredacteur VRT Nieuws
 

Berichtgeving Overlijden Stéphane Hessel (27/02/13)

In onze berichtgeving bij het overlijden van de Franse oud-diplomaat en verzetsheld Stéphane Hessel vermeldden we een aantal keer dat Hessel meeschreef aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat klopt niet. Hessel was als secretaris betrokken bij het opstellen van die verklaring, maar zijn rol was, zoals hij het zelf omschreef, “zeer bescheiden”.

Onze excuses voor deze fout.

Emmanuel Rottey, hoofdredacteur online
Wim Willems, hoofdredacteur TV dagnieuws
 

Journaal 1u (20/02/13)

In ons Journaal van woensdag 20 februari hebben we in het kader van een nieuw paardenvleesschandaal rond een paardenhandelaar uit Neufchateau, beeld getoond waarop een etiket te zien is met het opschrift Chevideco NV. Dit is een fout. We willen in deze rechtzetting duidelijk stellen dat de firma Chevideco niets te maken heeft met dit geval van fraude. We hebben maatregelen genomen om herhaling van de fout te voorkomen en bieden de firma onze oprechte excuses aan.

Wim Willems
Hoofdredacteur VRT Nieuws
 

Karrewiet (15/11/2012)

In onze uitzending van Karrewiet van donderdag 15 november hebben we gezegd dat Israël wil dat de Palestijnen weggaan uit de Palestijnse gebieden. Dat is fout. Israël heeft niet als officieel beleid dat de Palestijnen moeten vertrekken uit de Palestijnse gebieden. We bieden onze gemeende excuses aan voor deze fout.

Wim Willems
Hoofdredacteur VRT Nieuws
 

Journaal 7u (08/10/2012)

In ons Journaal van maandag 8 oktober meldden we dat de kost van de vergrijzing in 2011 al 25.3% van het BBP bedraagt en dat die kost zou oplopen tot 31.4% van het BBP in 2060. Dit is fout.

De kost van ALLE sociale uitgaven (pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheid en andere) is momenteel goed voor 25.3% van het BBP. Het gaat hier dus niet over uitgaven die alleen gebeuren voor de vergrijzing, maar voor de totaliteit van de bevolking. Die kost voor ALLE sociale uitgaven zou tegen 2060 kunnen oplopen tot 31,4% van het BBP.
De werkelijke kost van de vergrijzing is dus de toename van dat percentage, namelijk 6.1% gespreid over de periode van 2011 tot 2060.

Onze excuses voor deze fout.
 

Reyers Laat (13/09/2012)

In onze uitzending Reyers Laat van donderdag 13 september werd gezegd dat de maker van een aanstootgevende anti-islamfilm een Amerikaanse jood was. Dat was aanvankelijk ook het denkspoor dat ondermeer de politie volgde, maar gistermiddag, en dus nog vóór de uitzending van Reyers Laat, werd duidelijk dat de maker van het filmpje vermoedelijk een koptische christen is.
We hadden dat correct moeten weergeven in de discussie. Onze excuses voor deze fout.
 

Ecuador (20/08/2012)

Tijdens de "Terzake"-uitzending van maandag 20 augustus is tijdens het studio-gesprek per ongeluk de verkeerde vlag in de achtergrond verschenen.
De getoonde vlag was die van Venezuela en niet die van Ecuador. Onze oprechte excuses daarvoor.

Massenhoven-Zandhoven (17/08/2012)

Tijdens de uitzending van "Het journaal" op 17 augustus 2012 werd gemeld dat café Sport in het centrum van Massenhoven ligt. Dat klopt niet, het café ligt in het centrum van Zandhoven. Onze excuses daarvoor.

Boek "De keizer van Oostende" (13/06/2012)

Wim Van Den Eynde en Luc Pauwels, auteurs van het boek "De keizer van Oostende", kunnen opnieuw volwaardig functioneren als verslaggevers van de VRT Nieuwsdienst. Het college van hoofdredacteurs heeft dit beslist na advies van de deontologische adviesraad.

In dit advies wijst de deontologische adviesraad op een aantal onvolkomenheden bij het tot stand komen van het boek, maar stelt dat dit het functioneren van de journalisten niet in het gedrang brengt.

Luc Rademakers
Algemeen hoofdredacteur VRT Nieuws

Boek "De keizer van Oostende"

Naar aanleiding van de vragen in de media rond de voorlopige maatregelen m.b.t. de twee VRT-journalisten van het boek De keizer van Oostende, wil ik graag een aantal zaken verduidelijken en chronologisch plaatsen.

 • In december 2011, kort na mijn aantreden als algemeen hoofdredacteur bij de VRT-nieuwsdienst, ontving ik een officiële aanvraag voor een externe activiteit van Wim Van den Eynde. Wim wou een boek maken over de politieke situatie in Oostende, een plan dat – zo is me verteld – al van midden 2011 dateerde. Ik onderteken de aanvraag en geef zo de officiële goedkeuring voor de activiteit in lijn met het redactiestatuut van de VRT-nieuwsdienst. Dat statuut is in zijn integrale versie op deredactie.be te raadplegen.
 • Door de ondertekening van de aanvraag bevestigt VRT Nieuws dat de toegestane activiteit niet onder de verantwoordelijkheid van de nieuwsdienst valt. Niettemin mogen de journalisten de geloofwaardigheid en integriteit van VRT Nieuws niet schaden, zoals opnieuw in het redactiestatuut omschreven.
 • Begin april 2012 verzoeken de auteurs de deontologische adviesraad van de nieuwsdienst om het eerste deel van een voorlopige versie van hun boek door te nemen. Ik heb begrepen dat ze er zeker van wilden zijn dat hun persoonlijk werk in lijn was met de hieromtrent geldende afspraken binnen het redactiestatuut. De adviesraad vraagt de auteurs of de informatie in het boek dubbel gecheckt is. De auteurs bevestigen dit aan de raad. De adviesraad herbevestigt dat het boek buiten de verantwoordelijkheid van VRT Nieuws valt.
 • Vanaf 24 april krijg ik geleidelijk inzage in de inhoud van het boek.
 • Op 24 april krijg ik van de deontologische adviesraad twee mogelijke versies van de inleiding van het boek. Op basis van die stukken wijs ik opnieuw op de geldende deontologische regels en vraag ik de auteurs per e-mail om de stijl van hun werkstuk zo feitelijk mogelijk te houden en op te passen met opiniërende uitspraken. Ik vraag de auteurs ook de andere delen van het boek te mogen ontvangen.
 • Op 25 april ontvang ik de hoofdstukken 1-9 van het boek.
 • Op 2 mei informeer ik het nieuwscollege (de vier hoofdredacteurs, de zakelijk leider van VRT Nieuws en het hoofd technische faciliteiten VRT Nieuws) over het boek.
 • Op 3 mei ontvang ik de hoofdstukken 12-14 van het boek.
 • Op 4 mei ontmoet ik de auteurs. Ik herbevestig dat VRT Nieuws het boek niet steunt en dat de hoofdredactie zich bij vragen over de inhoud officieel en publiekelijk zal distantiëren en inhoudelijke vragen zal doorverwijzen naar de auteurs.
 • Op 7 mei ontvang ik de resterende hoofdstukken van het boek. De deontologische adviesraad bezorgt aan de auteurs en mij, de betrokken artikels uit het redactiestatuut die van toepassing zijn. De adviesraad informeert me opnieuw dat de journalisten van hen de boodschap hebben gekregen dat VRT Nieuws hun boek niet zal steunen of goedkeuren en dat bij kritiek naar hen zal worden doorverwezen.
 • Tot 21 mei zijn er geen verdere contacten tussen de auteurs en mezelf over hun boek.
 • In de loop van 20 en 21 mei ontvang ik bijkomende elementen waaruit blijkt dat de twee journalisten niet in lijn met de deontologische code van VRT Nieuws hebben gehandeld en de strikte scheiding tussen VRT- en persoonlijke activiteiten niet ten volle hebben gerespecteerd. Bij het vergaren van informatie voor hun boek hebben ze gebruik gemaakt van de naam van VRT Nieuws en hun VRT-identiteit.
 • Ook op 21 mei heb ik, na overleg met het college van hoofdredacteurs en op basis van deze nieuwe feiten, de deontologische adviesraad om een advies gevraagd. Ik krijg dezelfde dag het advies van de raad om duidelijk afstand te nemen van het boek.
 • Ik beslis daarop de twee journalisten voorlopig geen externe reportageopdrachten te geven. Het gaat om een tijdelijke en beschermende maatregel, geen schorsing of op non-actief plaatsen. Het advies van de deontologische raad en mijn beslissing deel ik mee in een perscommuniqué op 21 mei. Dat communiqué was onvoldoende expliciet wat timings betreft met betrekking tot de kennisname van de inhoud van het boek.

Dat politieke inmenging mee aan de basis heeft gelegen bij de beslissing rond de twee journalisten en de externe communicatie, ontken ik formeel. Nooit is er de voorbije maanden rond de inhoud en aanpak van dit dossier contact geweest tussen een politieke gezagsdrager en mezelf.

Als algemeen hoofdredacteur trek ik alvast de volgende conclusie uit deze zaak. Het is voor mij duidelijk dat diepgravende onderzoeksjournalistiek van VRT-journalisten het best gedijt binnen de schoot van de VRT-nieuwsdienst. Alleen dan zijn in alle fasen van het onderzoeksproces de juiste checks-and-balances en omkadering beschikbaar om een project als dit tot een goed einde te brengen. We zullen daarom in de toekomst geen toestemming meer geven voor onderzoeksjournalistieke projecten van VRT-journalisten in opdracht van een derde partij.

Luc Rademakers
Algemeen hoofdredacteur VRT Nieuws

 

Femma (Het Journaal 12/05/2012)

In het Journaal van zaterdag 12 mei hebben we in de bijdrage van de naamswijziging van KAV naar Femma, de vrouwenorganisatie ook de “Boerinnenbond” genoemd. Vanzelfsprekend is dit fout. We wensen ons te verontschuldigen voor deze fout die we hebben uitgezonden.

Wim Willems
Hoofdredacteur TV Dagnieuws
 

Loon Vlaams Parlementsleden (Het Journaal 7/5/2012)

In het 19.00 journaal van 7 mei werd gezegd dat het loon van een Vlaams Parlementslid 49.074 euro bruto bedraagt. Dat moest netto zijn. Per maand, en zonder eindejaarstoelage of vakantiegeld, maar met aftrek van de pensioenbijdrage, bedraagt de wedde van een Vlaams Volksvertegenwoordiger 6434 euro bruto per maand. Volgens consultantbureau Ernst & Young zijn deze bedragen conform met wat op de Vlaamse Arbeidsmarkt wordt betaald voor functies met een vergelijkbare verantwoordelijkheid.


Wim Willems
Hoofdredacteur TV Dagnieuws.

Maatschappelijk debat moet centraal staan (Reyers Laat 24/4/2012)

De voorbije weken, en ook vandaag, is het programma Reyers laat in de media regelmatig onder de loep genomen naar aanleiding van het gesprek met Kris Smet en haar verklaringen over Jos Ghysen in de uitzending van 24 april.

Er wordt de nieuwsdienst een deontologische fout verweten doordat ze de heer Ghysen niet de kans heeft gegeven tijdens of onmiddellijk na de uitzending op de uitspraken van mevrouw Smet te reageren.

Het basisprincipe van woord-wederwoord is wat VRT Nieuws betreft wel degelijk gerespecteerd: Jos Ghysens reactie was de volgende dag in de nieuws- en duidingsprogramma’s aanwezig. Meerdere programma’s hebben ook uitvoerig duiding gegeven bij de problematiek rond ongewenst seksueelgedrag, los van de genoemde personen.

Gezien de aard van de verklaringen is de hoofdredactie het er echter mee eens dat de heer Ghysen, beter nog voor de start van de opname of onmiddellijk na de uitzending door VRT Nieuws was gecontacteerd om zijn versie te horen. Nu is dat pas de ochtend nadien gebeurd.

Breed maatschappelijk debat belangrijker dan namen noemen

Door dit te laat publiekelijk te erkennen, is een deel van de aandacht voor de maatschappelijke discussie over ongewenst seksueel gedrag op het werk naar de aanpak van Reyers laat verschoven, wat niet de bedoeling kan zijn.

Voor VRT Nieuws verdient een gevoelig en belangrijk onderwerp als dit een ernstig, breed en uitvoerig inhoudelijk debat. Een debat over de grond van de zaak, een debat dat het niveau van namen noemen of particuliere dossiers overstijgt. We betreuren dat we daar samen met de mensen die aan het debat hebben deelgenomen - en ondanks ruime inspanningen in al onze programma’s - niet volledig in geslaagd zijn.

Nauwer overleg

De hoofdredactie is zich dus duidelijk bewust van de grote impact die VRT Nieuws heeft en zal in de toekomst bij kwesties als deze nog beter en nauwer met de eindredacteurs van de verschillende media en programma’s overleggen.

VRT Nieuws staat sinds jaar en dag voor kwalitatieve, objectieve berichtgeving en draagt een correcte journalistieke deontologie bijzonder hoog in het vaandel. De hoofdredactie en de medewerkers van de nieuwsdienst zullen er alles aan doen om die ambities ook in de toekomst waar te maken.

 

Hoofdredactie VRT Nieuws

 

 

 

Fernand Koekelberg (Koppen, 1/3/12)

Op 1 maart zond het magazine Koppen (Eén, donderdag om 20.40 u) een reportage uit over de nieuwe commissaris-generaal van de politie, Catherine De Bolle. In het portret van de nieuwe politiebaas ging het ook even over haar voorganger Fernand Koekelberg en de controverse die hem voortdurend achtervolgde. ‘De vorige baas kwam niet in het nieuws met zijn beleid maar met zijn minnaressen en dure koffers’, zei de commentaarstem. Minnaressen? De relatie van Fernand Koekelberg met twee van zijn nauwe medewerksters was omstreden. Er waren bijvoorbeeld vragen bij de promoties die de twee vrouwen maakten onder Koekelberg. Maar minnaressen? Of er meer aan de hand was dan een zeer nauwe en intense professionele relatie is niet aan de orde en voegt ook niets toe aan de saga van Koekelberg. Secretaressen, medewerksters of assistentes dus. Minnaressen was misplaatst.

Carl Voet
Hoofdredacteur TV weeknieuws