"Geen bewijs gebruik chemische wapens in Syrië"

Er is nog geen bewijs van het gebruik van het giftige sarin-gas door een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in Syrië. Dat zegt de Commissie van de Verenigde Naties die de schending van de mensenrechten in Syrië onderzoekt. Een van de leden van de commissie, Carla Del Ponte, had eerder laten verstaan dat de rebellen chemische wapens zouden gebruikt hebben.
AP2009

De voorbije weken was heel wat te doen rond het al dan niet gebruiken van chemische wapens door het Syrische regime van president Bashar al-Assad. Maar volgens Carla Del Ponte, in het verleden nog aanklager van het VN-tribunaal voor ex-Joegoslavië, zijn er integendeel aanwijzingen dat het zenuwgas Sarin is gebruikt door de Syrische rebellen.

Del Ponte wordt nu teruggefloten door de commissie zelf. De voorzitter, Paulo Sergio Pinheiro, laat in een officiële verklaring weten dat de commissie nog niet tot een besluit is gekomen over het al dan niet gebruiken van chemische wapens. Hij zegt dat de commissie daarom geen verdere commentaar kan geven bij de speculaties ter zake.

Pinheiro herinnert al de betrokken partijen eraan dat het gebruik van chemische wapens in alle omstandigheden verboden is volgens de geldende internationale regels.

AP2007

Game changer

Als er effectief chemische wapens worden gebruikt door een van de strijdende partijen, kan dat grote gevolgen hebben voor de internationale gemeenschap en Syrië. Eerder had VS-president Barack Obama het Syrische regime van president Bashar al-Assad gewaarschuwd om geen gebruik te maken van de grote voorraden chemische wapens in Syrië.

Zoniet, zou dat volgens Obama gaan om een "game changer", waardoor de VS mogelijk militair tussenbeide zou komen. Dat sloeg echter op het gebruik van chemische wapens door het regime-Assad, niet door de rebellen.

Hoe die aan sarin-gas zouden gekomen zijn, is niet duidelijk. Mogelijk is een deel van de voorraden van dat zenuwgas in handen gevallen van de rebellen. Maar of die de expertise hebben om daarmee om te gaan, is nog niet duidelijk.

Duidelijk is wel dat de Syrische burgeroorlog en de aanwezigheid van grote arsenalen van chemische wapens in dat land een steeds dringender probleem voor de rest van de wereld begint te vormen.

Sarin is erg gevaarlijk

Sarin is een zenuwgas dat voor de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld in Duitsland. Het werkt via de huid in op het zenuwstelsel van slachtoffers die daarna overlijden. Het wordt in de lucht verstuifd, maar kan ook gebruikt worden om voedsel en dranken te vergiftigen.

Onlangs doken videobeelden op van Syrische burgers die symptomen vertoonden van aanvallen met zenuwgas: ademhalingsproblemen, schuim op de mond en veranderde pupillen.

AP2004