Artsen vechten verbod ereloonsupplementen aan

BVAS, de grootste artsenvakbond, trekt naar het Grondwettelijk Hof om het verbod op ereloonsupplementen in ziekenhuiskamers met twee of meer bedden te laten vernietigen. Dat verbod is eind vorig jaar goedgekeurd door het parlement.

De artsenvakbond protesteert al lang tegen het verbod en dreigde om die reden zelfs enkele maanden lang het tarievenoverleg tussen artsen en ziekenfondsen op te blazen. Eind januari schoof BVAS toch rond de tafel en werd een akkoord bereikt, onder meer omdat de geplande uitbreiding van de derdebetalersregeling werd uitgesteld.

De artsenvakbond gaf zijn strijd tegen de wet die de vrije honoraria aan banden legt echter niet op. De artsen lieten de wet bekijken door een team van juristen en denken dat er voldoende argumenten te vinden zijn om een verzoekschrift tot vernietiging in te dienen bij het Grondwettelijk Hof. Dat wordt ten laatste eind juni opgestuurd.

Tijdens de raad van de bestuur van BVAS werd zaterdag ook zoals verwacht Roland Lemye verkozen tot voorzitter. Hij volgt Marc Moens (foto) op, die ondervoorzitter wordt.