Briers: “Geen enkele foute beslissing genomen”

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, vindt niet dat er foute beslissingen zijn genomen of dat de situatie niet ernstig genoeg werd ingeschat. Briers reageert op de kritiek in verschillende kranten dat de ramp niet goed is aangepakt. “Van bij de start wisten wij heel goed dat het om een zeer giftig gas ging.”

“Er is nooit gezegd dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid”, zegt Briers in “De ochtend”. Nochtans werd dit zaterdag wel gecommuniceerd. Volgens de gouverneur werd de situatie ook nooit onderschat. “Daarom dat wij binnen een straal van 500 meter ook meteen iedereen geëvacueerd hebben.”

Hij vindt dat er na de ramp veel foute informatie is verspreid. “Wij zaten samen met toptoxicologen en de beste krachten uit de Civiele Bescherming en zagen erg veel onjuiste informatie opduiken.” De gouverneur is er dan ook van overtuigd dat de civiele diensten hun werk gedaan hebben zoals hoort. “Ik denk dat er tot op dit moment geen enkele foute beslissing werd genomen.”

“Niet geblust, wel afgekoeld”

Op een foto van na de ramp zou een machinist te zien zijn die probeert een wagon te blussen. “Toch waren de treinbegeleiders goed op de hoogte van de erg giftige lading. In documenten stond heel duidelijk en voor elke wagon apart welke goederen getransporteerd werden.”

Of de machinist nu al dan niet effectief aan het blussen was, weet de gouverneur niet zeker, maar volgens hem zou water sowieso geen nefaste impact hebben gehad op de giftige stof. Daarmee spreekt hij toxicoloog Jan Tytgat tegen, die zei dat de giftige stof in combinatie met water net extra gevaarlijk zou zijn.

De brandweer heeft alleszins beslist om niet te blussen. “Door het vuur werden de toxische producten immers afgebroken en dat is beter dan ze te laten doorsijpelen in de bodem. Daarom werd de brand eigenlijk nooit geblust en werden alleen enkele wagons met water afgekoeld.” Het vervuilde water zou dus eigenlijk koelwater zijn en geen bluswater.

Schade voor biodiversiteit

Mogelijke schadelijke gevolgen voor biodiversiteit door de waterlozing zijn nog niet helemaal duidelijk. Briers zegt dat het voorlopig lijkt mee te vallen. “Het looswater was op zich al erg verdund. Daarenboven heeft het in het zuiveringsstation nog de hele nacht verdere verdunning ondergaan en is het pas in de Schelde overgeheveld op het moment dat het geen risico inhield voor de volksgezondheid en slechts een minimaal risico voor de vissen.” Op dit moment, 24 uur later, zouden volgens de gouverneur nog geen tekenen van vissterfte te zien zijn.