Energie goedkoper in eerste kwartaal

Energieproducten zoals motorbrandstoffen, huisbrandolie en aardgas zijn nu goedkoper dan een jaar geleden. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het Prijzenobservatorium. Globaal lag de prijs van energieproducten in het eerste kwartaal 2,8 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De evolutie is opmerkelijk, want in de buurlanden stijgen de prijzen nog, zij het aan een trager tempo dan vorig jaar.

Motorbrandstoffen zijn in België nu 2,3 procent goedkoper en huisbrandolie 3,8 procent. Het Prijzenobservatorium verwijst naar de lagere oliekoersen op de internationale markten.

Voor aardgas was er zelfs een prijsdaling met 6,7 procent, terwijl de elektriciteitsprijs nagenoeg stabiel bleef (-0,1 procent). De energiecomponent van de elektriciteitsfactuur werd goedkoper, wat onder meer verklaard wordt door de toegenomen concurrentie van de voorbije maanden. Maar deze daling wordt wel volledig teniet gedaan door de hogere netwerktarieven.

Toch is de evolutie opmerkelijk want in de buurlanden werden elektriciteit en gas de voorbije maanden wel duurder. De energieprijzen stegen er met gemiddeld 2,7 procent, aldus het Prijzenobservatorium.

Door de goedkopere energie ligt ook de totale inflatie in België onder het niveau van de buurlanden. Consumptiegoederen werden in ons land in het eerste kwartaal 1,4 procent duurder, terwijl dat in de buurlanden gemiddeld 1,7 procent was. Vorig jaar deed zich precies het tegenovergestelde voor. Toen stegen de prijzen in België sneller dan in de buurlanden door de dure energie bij ons. Het is trouwens voor het eerst in drie jaar dat de inflatie in ons land onder de 2 procent duikt.

Voor andere productcategorieën doet België het wel nog steeds slechter dan Nederland, Frankrijk of Duitsland. Zo werden bewerkte levensmiddelen in het eerste kwartaal nog maar eens 3,4 procent duurder, tegenover gemiddeld 1,9 procent in de buurlanden.

Vooral in de categorieën "brood en granen" (+3,1 procent) en "suikerwaren en chocolade" (+4,5 procent) stegen de prijzen sterk. Ook de niet-bewerkte levensmiddelen werden opnieuw flink duurder, gemiddeld +4,7 procent. Uitschieters waren vlees (+3,7 procent) en fruit (+13,4 procent).

Tot slot moest ook meer betaald worden voor diensten in ons land, gemiddeld +1,8 procent, tegen +1,6 procent in de buurlanden. De prijzen stijgen nu wel minder sterk dan in het laatste kwartaal van vorig jaar (+2,5 procent).