Israël: "Google ondermijnt vredesproces"

Israël heeft dringend gevraagd dat Google stopt met Palestina als een volwaardige staat te "erkennen", omdat dat het vredesproces ondermijnt. De Palestijnse versie van de zoekmachine heeft sinds kort het onderschrift "Palestina" en niet meer "Palestijnse gebieden".

Internetgigant Google heeft vorige week zowel in het Engels als in het Arabisch het onderschrift van de Palestijnse versie van de zoekmachine Google aangepast van "Palestijnse gebieden" naar "Palestina". De zoekmachine lijkt de Palestijnse gebieden daarmee te erkennen als een volwaardige staat. Vaak wordt naar "gebieden" verwezen om een zekere mate van neutraliteit te behouden.

Er bestaat internationaal nog steeds geen consensus over de precieze inhoud van de term "Palestina". Volgens verschillende VN-resoluties zou Israël de bezette gebieden feitelijk moeten teruggeven en zou er een tweestatenoplossing moeten komen waarbij zowel Israël als Palestina twee onafhankelijke staten zijn, maar het vredesproces in de regio is er een van zeer lange adem.

Het Palestina-besluit van Google volgt op de erkenning van Palestina als waarnemersstaat binnen de Verenigde Naties. Google zegt dat het simpelweg de lijn van de VN en andere internationale organisaties volgt. De Israëlische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ze'ev Elkin is niet te spreken over de beslissing. "De beslissing is niet alleen fout, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor de inspanningen om tot directe vredesonderhandelingen te komen."