Man en vrouw strijden om het rectorschap in Gent

Anne De Paepe en Freddy Mortier zijn respectievelijk als vrouwelijke en mannelijke kandidaat-rector verkozen. De twee strijden ook voor een voordracht als vicerector, waarbij De Paepe als enige vrouwelijke kandidaat dus al bijna zeker is van één van de twee functies.

Professor Freddy Mortier haalde het na drie stemronden van Guido Van Huylenbroeck en Luc Taerwe.

De voorgedragen kandidaat-rector Freddy Mortier is sinds 1995 professor in het vakgebied Ethiek en Waardenfilosofie in de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. Hij was tussen 2004 en vorig jaar decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en bekleedde verschillende functies in bestuursorganen.

De 57-jarige Anne De Paepe is professor Humane en Medische Genetica aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, waar ze ook vicedecaan is, en diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het Universitair Ziekenhuis Gent. Onder haar leiding groeide dat centrum uit tot een multidisciplinaire instelling met meer dan 150 medewerkers.