Sinksenfoor nog twee keer op de Zuiderdokken

De Sinksenfoor zal dit én volgend jaar dan toch plaatsvinden op de Gedempte Zuiderdokken. De stad Antwerpen heeft daarover een akkoord bereikt met de eisers in kort geding. De eisers zetten de lopende procedures stop.

Nadat enkele buurtbewoners van de Zuiderdokken een klacht hadden ingediend wegens geluidsoverlast en nadat zij gelijk hadden gekregen van een rechter in kortgeding, leek het er even op dat de Sinksenfoor dit jaar niet zou doorgaan op de Gedempte Zuiderdokken.

Tot gisteren nog was het plan om de kermis op de Scheldekaaien te organiseren, maar de foor zal nu toch op de vertrouwde Zuiderdokken georganiseerd worden.

"Dankzij een constructieve samenwerking tussen de stad en de eisers, los van alle procedures, is er een oplossing bereikt die de belangen van de stad, de eisers in kort geding, de foorkramers en de bezoekers van de foor vrijwaart", zegt de stad in een persmededeling. De eisers laten de procedures stopzetten.

Er is dus een akkoord bereikt om de Sinksenfoor dit jaar te laten doorgaan van 18 mei tot en met 23 juni 2013. Ook voor volgend jaar is er een akkoord bereikt. Vanaf 2015 komt er een andere locatie.

Decibels binnen de perken

"De stad engageert zich ertoe om er streng op toe te kijken dat de procedures nageleefd worden. Het geluid is begrensd tot 90 decibel. Vanaf 22 uur wordt dat 80 decibel en een uur voor sluitingstijd wordt dat 70 decibel."

"Ook andere evenementen op de Gedempte Zuiderdokken kunnen blijven doorgaan maar worden begrensd in tijd en onderworpen aan door de stad in concreto te bepalen voorwaarden", klinkt het nog.