Vlaamse journalistiek is goed - Luc Rademakers

De open brief van de schrijversvereniging PEN vorige week, waarin honderd auteurs van divers pluimage hun bezorgdheid uitten over de kwaliteit van de journalistiek in Vlaanderen, is weliswaar sympathiek, maar enigszins overtrokken. Niet alleen het nieuws waar je zelf van houdt is immers nieuwswaardig, zoals niet alleen de boeken die je zelf op de plank hebt staan, lezenswaardig zijn.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina
Lies Willaert

Verslaggeving is vandaag gewoon veel diverser en behandelt meer onderwerpen op meer manieren dan pakweg dertig jaar geleden. Maar wat is daar mis mee? De tijd dat journalistiek zolderkamergeleerden aantrok die niet verder konden of mochten kijken dan de eigen zuil, ligt door die diversiteit in verslaggeving al een paar generaties achter ons.

Misschien net daarom is de nieuwsberichtgeving en de nieuwscommentaar in Vlaanderen anno 2013 van zo een hoog niveau. Je hoeft niet eens zo ver te reizen om te zien, horen en lezen dat dit niet overal een evidentie is.

Het gaat dus goed met de journalistiek in Vlaanderen, dank u. Mediabazen zien redacties heus niet als zeepverkopers en als het enkel om snel geld maken zou gaan, gingen ze vast in een andere branche. Ja, de oplages en budgetten staan overal onder druk maar toch blijft de Vlaming van zijn media houden en blijft hij ze ook in grote mate trouw. Als de kwaliteit van het journalistieke werk niet hoog zou zijn, dan zou die trouw zonder twijfel snel afkalven.

Kwaliteit

Nu informatie overal is, snel en verkapt, kan kwalitatieve journalistiek trouwens meer dan ooit de nood aan duiding invullen. Kwaliteit zit daarbij niet alleen in de keuze van het onderwerp - dat zich voor de deur kan afspelen of op een ander continent - maar ook in de methode, de ethiek en de ruimte om ideeën op een nieuwsvloer te laten botsen. Of door de confrontatie aan te gaan met kritische denkers als Luc Huyse of Rob Wijnberg. Ook in de vorm is kwaliteit trouwens belangrijk, want nieuws moet schitterende televisie, radio, magazines, kranten of web opleveren. Ook dat is journalistiek het verschil maken. Vlaamse media kunnen dat, excelleren daarin zelfs.

Standaarden

Informatie en de technologie voor informatieverspreiding globaliseren in snel tempo. Samen, en niet in een afgunstig burengevecht, kunnen de private en de openbare mediaredacties hun positie bepalen op het vlak van journalistieke standaarden, ook op internet, waar eigen Vlaamse know how onderscheidend is.

Het Vlaamse mediapubliek verwacht relevantie van zijn journalisten. Dat vereist een mix van proximiteit én openheid naar de wereld. Een positieve, constructieve journalistieke attitude, die de Vlaming slimmer, sterker maakt. Critici mogen in die context ‘commercieel’ geenszins verwarren met ‘relevant’.

Mening vormen

En natuurlijk worden er op nieuwsredacties wel eens fouten gemaakt, nieuws maken blijft mensenwerk. Af en toe is er te veel aandacht voor de hype van dag of wordt er net iets te veel op effect gejaagd in de strijd om de aandacht van kijker, luisteraar, lezer of surfer. Maar over het algemeen mag Vlaanderen fier zijn over zijn media en de media trots op hun werk en hun trouwe publiek.

Wat in Vlaanderen en de wereld gebeurt, doorgronden en toegankelijk maken voor een groot publiek: het verbindt ook de samenleving. ’s Morgens ontwaken met nieuws en duiding op de radio, de krant lezen op de trein, de smartphone, tablet of pc checken voor de laatste ontwikkelingen, ’s avonds om 7 uur met ruim anderhalf miljoen naar Het Journaal van VRT en het VTM Nieuws kijken. En op die manier iedereen laten zien, horen en lezen wat in eigen land en elders gebeurt, met de bedoeling élke burger de kans te geven zich een mening te vormen. Dat is waar journalistiek om draait, dat is wat journalistiek moet doen.

(De auteurs zijn hoofdredacteur van VRT-nieuws.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.