47 Wetteraars nog "verschillende weken" niet naar huis

In Wetteren zullen 47 mensen die in een straal van 250 meter rond de plaats van het treinongeval wonen, wellicht gedurende verschillende weken niet naar huis kunnen. Dat heeft de provincie Oost-Vlaanderen meegedeeld. Op één plaats zijn toxische waarden gemeten die 6 à 8 keer boven de dodelijke norm lagen.

"De bewoners in een straal van 250 meter rond het ongeval zullen verschillende weken niet naar huis kunnen", zei de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers vanmiddag op een persconferentie.

Mensen die opnieuw geëvacueerd moeten worden of nog niet haar huis mogen terugkeren, zullen worden verwittigd. "Zij hebben best kledij, geneesmiddelen en persoonlijke verzorgingsmateriaal bij", laat de provincie weten.

Na de treinramp van zaterdagnacht waren 500 mensen geëvacueerd, van wie een deel gisteravond mocht terugkeren. Aan een deel van hen, een 100-tal mensen, is nu echter gevraagd om voor een tweede keer hun huis te verlaten.

"Het gaat om de bewoners die we gisteren naar huis mochten sturen", zei de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers in "De ochtend". De geëvacueerden zijn overgebracht naar Mariagaard. Het gaat om inwoners van de Achttien Augustuslaan en de Warandelaan. In een pompput op de hoek van de Warandelaan en de Achttien Augustuslaan zijn concentraties giftig gas gemeten die 6 tot 8 keer boven de dodelijke norm lagen. "De riolering wordt op die plaats afgedicht en we proberen op een scheikundige manier die vloeistof te neutraliseren. Daarvoor doen we testen met de mensen van BASF, de specialisten in de chemische stoffen. Voorlopig komt daar niets boven. Vier ploegen van Defensie zijn daar permanent aan het meten", zegt de brandweer.

Ook in één woning in de Hekkerstraat zijn verhoogde toxische waarden gemeten. Daarom is beslist om ook die straat gedeeltelijk te ontruimen.

"We weten het op dit moment ook niet"

"Het is een zeer complexe ramp", luidt het in een persmededeling van de provincie Oost-Vlaanderen. "De prioriteit is de veiligheid van de inwoners van Wetteren. We willen vermijden dat er extra slachtoffers vallen. Het is niet uitgesloten dat er extra evacuaties volgen."

Gouverneur Briers geeft toe: "Wat ons intussen parten is gaan spelen, is het sluipend gif in de riolen." Tv-journalist Koen Wauters, die ter plaatse is, heeft stellig de indruk dat de autoriteiten de toestand niet helemaal onder controle hebben. Zo werd de persconferentie vanmorgen met één uur uitgesteld, terwijl er vrachtwagens en bussen af- en aanreden."

Tien meetploegen blijven permanent meten op verschillende punten in Wetteren. Er zijn bijkomende specifieke meettoestellen besteld in Denemarken.

"Ik heb een enorm respect voor de hele bevolking van Wetteren en de omliggende gemeenten, die in onwetendheid blijft over wat er met hen gaat gebeuren", zegt gouverneur Briers. "Wat gaat er gebeuren met gassen die eventueel in de wind terechtkomen? Wij weten het op dit moment echt niet".

Ignace Demeyer van Volksgezondheid spreekt dan weer tegen dat de autoriteiten niet weten wat ze doen. "Wij zijn honderd procent voorbereid. Ik doe deze job al 20 jaar. Dit is één van de best georganiseerde rampsituaties die u zich kan voorstellen." Demeyer spreekt zich niet uit over hoe lang dit nog kan duren: "Reken maar dat het dagen zullen zijn, tot weken."

Eerst toestemming, later toch niet

Gisteravond kregen ook al enkele getroffen bewoners die eerder de toestemming hadden gekregen dat ze mochten terugkeren, maar dat nog niet gedaan hadden, te horen dat ze dan toch niet naar huis konden terugkeren. De waarden van de giftige stof lag ook in die huizen nog te hoog. Zo'n 200 van de 500 bewoners die zaterdag geëvacueerd werden na het treinongeval, konden als gevolg een derde nacht niet thuis doorbrengen.

"De bewoners die tot vandaag geëvacueerd zijn, kunnen ook vandaag niet terug naar huis. Dit omdat het niet haalbaar is vandaag de nodige controlemetingen uit te voeren in hun huizen. Alle meettoestellen worden immers gebruikt om de bestaande risico's zo snel mogelijk in te dijken", laat de provincie vanavond weten.

Bewoners die nog vragen hebben, kunnen terecht op informatienummer 052/43 24 43.

Extra bussen De Lijn

Door het treinongeluk ligt het spoorverkeer van en naar Wetteren al vier dagen stil. De Lijn gaat daarom extra bussen inleggen op de lijn Gent-Aalst en Gent-Dendermonde. Het kan nog weken duren voor de sporen weer vrij zullen zijn.

Op de plaats van de ontsporing zelf zijn gespecialiseerde militairen ingezet om het wrak van de trein te inspecteren. Het gaat om vier leden van de genietroepen. Ze droegen gaspakken om zich te beschermen tegen toxische stoffen. Het is nog niet duidelijk wat het resultaat is van de inspectie.

De gemeente Wetteren laat ook weten dat de scholen in het centrum en de gemeentediensten ook morgen gesloten zullen blijven.