EU vraagt diepgaande hervormingen in Frankrijk

De Europese Unie heeft Frankrijk opgeroepen om werk te maken van diepgaande structurele hervormingen om opnieuw concurrentiëler te worden. Dat is belangrijker dan begrotingscijfers, aldus president Herman Van Rompuy.

Vorige week heeft de Europese Commissie Frankrijk tot 2015 gegeven om het begrotingstekort onder de drempel van de 3% van het bruto binnenlands product te halen. Dat is twee jaar later dan eerder geëist.

Vandaag herinnert EU-president Herman Van Rompuy Parijs er aan dat er wel voorwaarden aan dat uitstel verbonden zijn. Zo wil hij diepgaande structurele hervormingen in Frankrijk om dat land meer competitief te maken. Die hervormingen zijn voor de EU belangrijker dan de begrotingscijfers, aldus Van Rompuy.

De voorbije tien jaar is de concurrentiekracht van Frankrijk voortdurend achteruitgegaan. Frankrijk is de tweede economie in de eurozone en een centrale pijler in de EU. Een herstel in Europa is dan ook niet los te zien van een herstel van de positie van Frankrijk.

Van Rompuy haalt drie terreinen aan waarop hij actie wil zien. Het gaat om de strakke arbeidsmarkt, het dure pensioenstelsel en het openen van de eigen markt.

AP2013

Geen laksheid, belooft Parijs

De Franse minister van Financiën Pierre Moscovici belooft de EU intussen dat de twee jaar uitstel niet zal leiden tot laksheid vanwege de Franse overheid inzake de begrotingsnormen. Frankrijk is een ernstig land dat een geloofwaardig beleid voert, aldus Moscovici.

Wel wil hij geen overdreven besparingen die de groei te veel onder druk zouden zetten. Moscovici herhaalde zijn vraag om niet enkel naar de cijfers van de begroting te kijken, maar ook een beleid te voeren dat tot werk en groei leidt. Frankrijk kampt nu met een historische werkloosheid.

Moscovici deed die uitspraken tijdens een bezoek aan zijn Duitse collega Wolfgang Schäuble in Berlijn. Duitsland stond nogal weigerachtig tegenover budgettair uitstel voor Frankrijk en andere landen.

Tussen Duitsland en Frankrijk zijn er de laatste tijd spanningen gerezen, omdat Parijs minder de nadruk op begrotingsdiscipline wil leggen. Frankrijk heeft echter steeds een confrontatie met Berlijn vermeden. Schäuble merkte dan ook op "dat er in Europa niets beweegt zonder Duitsland en Frankrijk".