Open VLD dient nooddecreet noord-zuidverbinding in

De Open VLD'ers Marino Keulen, Dirk Van Mechelen en Patrick Dewael hebben het voorstel van nooddecreet voorgesteld dat moet voorkomen dat de realisatie van het sluitstuk van de Limburgse noord-zuidverbinding in Houthalen-Helchteren jarenlang vertraging oploopt. Keulen zei te hopen een grote meerderheid achter het voorstel te krijgen.

De noord-zuidverbinding is een belangrijke verkeersader in Limburg. Die loopt deels door de dorpskernen van Houthalen en Helchteren. In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse regering stond een omleidingsweg om het verkeer uit die dorpskernen te weren.

Maar de weg zou door natuurgebied lopen, wat op verzet stuitte bij verschillende milieuverenigingen. Zij stapten in 2011 naar de Raad van State. Eind maart vernietigde de Raad van de State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de nieuwe omleidingsweg wegens een procedurefout.

Voor de liberalen kan het niet dat een "relatief kleine" procedurefout de realisatie van de noord-zuidverbinding op de helling zet. De mensen van Houthalen-Helchteren kreunen vandaag onder het zware verkeer door hun dorpskernen, waaraan de omleidingsweg een einde kan maken. Maar ook voor de economie is het sluitstuk van de Limburgse noord-zuidverbinding belangrijk, benadrukken ze.

Daarom kiest Open VLD de weg van het nooddecreet. "We hebben dit reeds gedaan met het Deurganckdok toen ik minister-president was", stelde Patrick Dewael. "In het nooddecreet bepalen we dat het project van groot openbaar belang is. Door die erkenning wordt de procedurefout, zoals opgemerkt door de Raad van State, ongedaan gemaakt en kan men verder zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen", verklaarde Marino Keulen.

In de praktijk hoopt Open VLD dat het Vlaams Parlement het voorstel van nooddecreet goedkeurt. Daarna kan de Vlaamse regering het gewestelijk uitvoeringsplan van de noord-zuid definitief vaststellen. De procedure kan dan worden voortgezet waar ze in maart gestopt is.

Om niets aan het toeval over te laten, hebben de indieners alle relevante documenten - motiveringsnota, plannen, plan-MER, maatschappelijke kosten-batenanalyse, ... - bij het voorstel gevoegd, goed voor enkele duizenden pagina's.