Personeel van Ford-leverancier SML hervat het werk

De werknemers van SML, de grootste toeleverancier van Ford Genk, hebben het werk hervat nadat ze uitleg hadden gekregen van de directie en de vakbonden. Op het middaguur legde het personeel het werk nog neer. Ze eisten dat de cao met de afspraken van het sociaal plan ten laatste op 15 mei wordt ondertekend.

De spanning was al langer te snijden bij SML, bij de andere toeleveranciers, en bij Ford Genk zelf. Reden is dat na de goedkeuring van het sociaal plan de afspraken nog steeds niet geofficialiseerd zijn.

Maandag slaagde de ondernemingsraad van Ford Genk er niet in de eerste fase van de wet-Renault af te sluiten, en ook bij de bedienden van de toelevering komt er niet echt schot in de zaak. Dit alles leidt tot onzekerheid en twijfels bij de werknemers. Nadat eerdere werkonderbrekingen en pogingen tot staking konden opgelost worden door de directie en de rechtstreekse vakbondsafgevaardigden, was de maat nu opnieuw vol voor de medewerkers.

Ze eisten dat de cao ondertekend wordt voor 15 mei, en dreigden met een staking vanaf 16 mei. Er werden tevens goede afspraken gevraagd als Ford en de toeleveringsbedrijven naar 1 post overschakelen op 4 juni. Het ritme wordt dan stelselmatig opgedreven naar een hoger tempo dan nu (500 in plaats van 400 wagens).

Vakbondsafgevaardigden en directie hebben nu de gemoederen bedaard bij SML. Ze verzekeren dat er zo snel mogelijk een cao zal worden ondertekend. Maar eerst moet er gewacht worden op de ontwikkelingen bij de collega's van Ford. Garanties over een cao vóór 15 mei kon directeur Stefan Maussen niet geven, maar zijn goede wil was voor de werknemers voldoende om het werk te hervatten. De productie verloopt opnieuw normaal.