329 miljoen euro verlies voor restbank Dexia

De restbank Dexia heeft tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een verlies geleden van 329 miljoen euro. De rode cijfers zijn vooral toe te schrijven aan enkele onderdelen uit de groep die noodgedwongen onder de boekwaarde moesten worden verkocht.

Het nettoverlies van de voortgezette activiteiten klokt af op 197 miljoen euro. Het negatieve resultaat wordt beïnvloed door eenmalige elementen. Daarin zit onder andere een minwaarde vervat van 142 miljoen euro door de afronding van de verkoop van Société de Financement Local (SFIL). Dat was de “laatste omvangrijke commerciële activiteit” die Dexia nog in bezit had.

Maar ook zonder uitzonderlijke elementen blijft het resultaat negatief. Dexia wijt dat aan de zogenoemde herfinancieringskosten. Die zijn nog altijd hoger zijn dan de opbrengsten van de activaportefeuilles.

Eind maart bedroeg de geconsolideerde balans van Dexia 265,9 miljard euro, een daling met 91,4 miljard tegenover 31 december 2012. Die daling heeft vooral te maken heeft met de afronding van de verkoop van SFIL op 31 januari 2013.

Het negatieve resultaat van de bank ligt in de lijn van de verwachtingen. CEO Karel De Boeck liet in februari nog weten voor 2013 een totaalverlies van 950 miljoen euro te verwachten.