"Communicatie van overheid over ramp is zeer zwak"

Spoedarts Ignace Demeyer (foto) die de medische interventie in Wetteren op zich neemt, stelt dat de hulpdiensten in Wetteren voorbeeldig samenwerken. Maar hij stelt zich vragen bij de communicatie van de overheid. Die noemt hij "zeer zwak". Luc Rombout, rampencoördinator voor de NAVO, zei eerder al dat ons land rampen erg onprofessioneel aanpakt.

Demeyer zegt dat de hulpdiensten soms mededelingen moeten vernemen van de pers. "Er is ook een zwakke communicatie naar de bevolking en die mensen komen hun woede bij ons uiten." Demeyer denkt dat een betere communicatie mogelijk is, als "de beleidsmensen een bijkomende opleiding van rampenmanagement krijgen".

De spoedarts benadrukt ook dat nieuwe burgemeesters nog niet zo ervaren zijn, maar ook ervaren rotten kunnen nog leren. Hij vindt ook dat provinciegouverneur Jan Briers een goed team rond zich heeft en zeer goed begeleid wordt. "Hij doet dat eigenlijk uitstekend", stelt Demeyer.

Demeyer pleit er In De Standaard wel voor om gedurende een lange periode en in een ruime straal rond het wrak alles te evacueren. Dat lijkt hem "de meest duidelijke en eenvoudige aanpak van de ramp".

"Het is op dit moment zeer moeilijk te voorspellen hoe het gif en eventuele dampen zich nog zullen verspreiden in de riolen", motiveert hij. "Maar zo'n algemene evacuatie ligt natuurlijk heel moeilijk voor beleidsmakers. De burgemeester die een hele gemeente laat vertrekken, schiet zichzelf electoraal in de voet."

"We leren niet uit onze fouten"

"Burgemeesters en gouverneurs doen hun uiterste best om calamiteiten te bestrijden, maar crisisbeheer is een volwaardig beroep", zegt expert noodplanning Luc Rombout.

"Ineens wordt van de burgemeester of gouverneur verwacht dat hij cruciale levensbepalende beslissingen kan nemen en dat hij weet hoe hij een chemische interventie, alarmering en evacuatie van de bevolking, de opzet van een onthaalcentrum, de crisiscommunicatie en het beheer van de milieu-impact vrijwel onmiddellijk georganiseerd kan krijgen", luidt het in De Morgen.

Anders dan in onze buurlanden heeft België geen traditie van doorgedreven vorming. "We hebben geen rigoureuze oefenprogramma's, geen strenge kwaliteitsnormen voor noodplannen en we leren niet uit onze fouten", zegt Rombout. Hij vindt dat er van een technische analyse na incidenten nauwelijks sprake is. "In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en eigenlijk alle andere Europese landen, wordt dat wel steevast gedaan."

Rombout meent ook dat de hulpverlening nooit zeer goed verloopt in België. "Kijk naar Gellingen, kijk naar het treinongeval bij Pécrot of in Buizingen, de instorting in Luik of het broom-incident in Antwerpen." Daarbij kantelde een tankwagen met zesduizend liter giftige broom aan boord. Ook daar leek eerst alles onder controle tot er plots, net als in Wetteren, giftige dampen uit de riolering kwamen.