"Geheime" rapporten kerncentrales blijven vragen oproepen

De twee nucleaire controleorganen Bel V en AIB-Vinçotte blijven met vragen zitten over de veiligheid van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Ze analyseerden de rapporten die Electrabel enkele maanden geleden vrijgaf over de inspanningen die waren gebeurd na het nieuws over minuscule scheurtjes in de reactorvaten. Het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) reageert voorzichtig en zegt dat experts nog de laatste hand leggen aan een definitief rapport.

De rapporten van Bel V en AIB-Vinçotte die nu zijn vrijgegeven, dateren van eind januari. Na lang aandringen ontving Groen-Kamerlid Kristof Calvo ze in zijn brievenbus met het opschrift "vertrouwelijk", maar Groen besloot om de rapporten toch publiek te maken. "Meewerken aan de geheimhouding van kritische rapporten zou onverantwoordelijk zijn", schrijft Calvo (foto) op zijn website.

In hun rapporten formuleren Bel V en AIB-Vinçotte allerlei bedenkingen en vragen ze bijkomende controles. Bel V, een filiaal van het FANC, zegt in zijn conclusie dat het blijft zitten met "major concerns" (grote bezorgdheid). AIB-Vinçotte heeft het in zijn eindconclusie over verschillende "uncertainties" (onzekerheden).

Ze hebben onder meer vragen bij de reactorvaten zelf, de adequaatheid van de testen en de gebruikte stalen en de argumentatie van Electrabel over de oorsprong van de scheurtjes.

FANC vraagt nog wat geduld

Het FANC wil niet op de zaken vooruitlopen. "Het gaat om voorlopige rapporten waaruit dus nog geen conclusies kunnen worden getrokken", zegt Nele Scheerlinck van het FANC. "Het is de bedoeling dat de experts in alle rust verder onderzoek kunnen doen zonder politieke stemmingmakerij. In het definitieve rapport zullen de besluiten verwerkt zijn en die zullen ook openbaar gemaakt worden."

Het FANC herinnert eraan dat in januari werd gezegd dat de verdere vragen overgemaakt werden aan Electrabel. "Wij hebben de bijkomende testen voor zowel Doel als Tihange ondertussen uitgevoerd", zegt Geetha Keyaert van Electrabel daarover. "De resultaten zijn in een rapport omgezet en aan het FANC overgemaakt, wij wachten nu op het definitieve advies van het FANC."

Kristof Calvo zegt dat er van een heropstart evenwel geen sprake kan zijn als er in die uiteindelijke analyse geen concrete antwoorden komen op de vragen.

Geen heropstart voor 1 juni

Overigens zal ook de reactor van Tihange 2 niet worden heropgestart voor 1 juni. Dat meldt GDF Suez, moederbedrijf van Electrabel, op zijn transparantiewebsite. Eerder raakte bekend dat de reactor van Doel 3 niet voor die datum zal worden opgestart.

De heropstart van Tihange 2 was aanvankelijk gepland voor 14 mei. "Maar aangezien wij nog geen advies hebben ontvangen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de heropstart twee weken in beslag neemt, wordt dat nu 1 juni", zegt GDF-woordvoerster Geetha Keyaert. "Dat is een voorlopige inschatting", voegt ze er aan toe.

De twee centrales liggen sinds afgelopen zomer stil nadat er massa's scheurtjes waren ontdekt in de reactorkuipen. Als ze heropgestart worden, duurt het nog een tweetal weken vooraleer ze effectief stroom kunnen leveren.