"Middenveld is de beste waarborg voor welvaart"

Vakbonden, ziekenfondsen en andere organisaties uit het middenveld blijven de beste waarborg voor een sociaal en welvarend Vlaanderen. Dat heeft ACW-voorzitter Patrick Develtere gezegd aan de vooravond van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging.

De voorbije maanden is het ACW in een storm van kritiek terechtgekomen, met zelfs beschuldigingen van belastingfraude. Maar met zijn duizenden vrijwilligers is de christelijke werknemersbeweging springlevend en veerkrachtig, zegt Patrick Develtere. ""Het graan blijft staan, ook na de orkaan", zo zei hij.

Middenveld-organisaties zoals het ACW blijven de beste garantie om ons sociaal welvaartsmodel te behouden en te versterken. "Zij zijn de sterkste dam tegen liberale en conservatieve krachten die ons welvaartsmodel willen uithollen", zo zei hij.

Develtere hamerde ook op betaalbare energie. "Lucht, wind, zon en licht zijn van iedereen", klonk het. "Daarom vragen wij een wettelijk initiatief dat alle energieproducenten verplicht om burgers structureel te laten participeren in investeringen in hernieuwbare energie."  Minstens 20 procent van de aandelen moet daarbij volgens het ACW naar de burgers gaan en mensen met een laag inkomen moeten steun krijgen om hun energiekosten substantieel te verlagen.