"Minister Schauvliege, we hebben u gemist"

In het Vlaams parlement is een debat gevoerd over de treinramp in Wetteren. Vooral Joke Schauvliege (CD&V), minister van Leefmilieu, werd zwaar onder vuur genomen. "We hebben u in dit dossier gemist", zegt Bjorn Rzoska (Groen). "Het is bij zo'n ramp niet de bedoeling op te vallen", pareert ze de kritiek.

Net zoals in het federale parlement gisteren, wordt vandaag in het Vlaams parlement een actualiteitsdebat gehouden over de treinramp in Wetteren. Opvallend is dat vooral Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, onder vuur lag. "Er liepen de afgelopen dagen een aantal zaken fout en ik heb u niet gehoord", zegt Rzoska. "We hebben u de afgelopen dagen in dit dossier gemist. Met als gevolg dat de diensten fragmentair communiceerden en dat op een moment dat heel veel inwoners van Wetteren ongerust zijn."

"Het is schrijnend hoe men omgaat met communicatie", klinkt het ook bij Vlaams Belang. "Dit communicatiebeleid faalt. Worden onze burgemeesters en gouverneurs getraind voor zulke situaties? Waarom maken we geen werk van crisisbeheer, zoals we crisisteams naar buitenlandse rampen sturen", vraagt Marleen Van Den Eynde (Vlaams Belang) zich af.

Schauvliege pareert de kritiek aan haar adres. “Het is bij zo’n ramp niet de bedoeling om op te vallen of om op tafel te springen. Het is de bedoeling om zaken op te lossen.” De minister benadrukt dat het bij een provinciaal rampenplan de gouverneur is die communiceert en coördineert.

“Vlaams rampenplan ontrold?”

Oppositiepartij Groen vraagt zich af of het Vlaamse rampenplan, dat uitgewerkt is voor dergelijke rampen, wel is uitgerold. "Er is een crisismanager binnen de afdeling milieuhandhaving, milieuschade en crisisbeheer. Die manager beslist of het Vlaamse rampenplan al dan niet uit gerold wordt. Is dit draaiboek milieu-incidenten, dit Vlaams rampenplan, uitgerold of niet”, vraagt Rzoska zich af.

“We hebben het rampenplan gevolgd”, antwoordt de minister. “Daarin staat dat alle communicatie via de gouverneur loopt. Ik heb mijn diensten ter beschikking gesteld.” Schauvliege (kleine foto) benadrukt dat “de ervaring en deskundigheid die het Vlaams Gewest heeft ingesteld, ronduit indrukwekkend is”.

Het is daarnaast volgens haar nog te vroeg om stelling in te nemen over verantwoordelijken. “In crisissituaties is het belangrijk dat iedereen zijn rol kent, volgt en de rol van de ander respecteert.” Ze wordt daarin gesteund door haar partij. “We hebben geen behoefte aan een zondebok”, zegt Johan Sauwens (CD&V). “Er is geen ruimte voor politieke spelletjes.”

Meerderheid verdeeld over kritiek

Schauvliege wordt relatief goed gevolgd door coalitiepartner N-VA die vindt ze goed werk heeft geleverd. “De Vlaamse minister van Leefmilieu heeft zelf overleg tussen haar diensten georganiseerd”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). “Er blijven natuurlijk veel vraagtekens, maar het blijft op vele gebieden koffiedik kijken.” Vandaele denkt dat “de Vlaamse diensten hun rol hebben gespeeld en zullen blijven spelen”.

SP.A hekelt net als de oppositie de slechte communicatie. "Er is een beeld ontstaan dat de toestand in Wetteren niet onder controle is", zegt SP.A’er Bart Van Malderen (kleine foto). "We moeten zo snel mogelijk terugkeren naar een genormaliseerde toestand." Volgens Van Malderen is er duidelijk "geen communicatie tussen professionele hulpverleners en het crisiscentrum".

De socialisten roepen op om na te denken over een Vlaamse (goederen)spoorstrategie. Ook oppositiepartij Open VLD kan zich in een dergelijk idee vinden. "Misschien moeten we eisen dat een bedrijf dat dergelijke gevaarlijke chemicaliën vervoert, een crisismanager in dienst neemt", zegt Fientje Moerman (Open VLD).

"Functie van gouverneur afschaffen?"

Ivan Sabbe (LDD) vraagt zich dan weer af of Geert Bourgeois, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, de taken van de provinciegouverneur niet moet overnemen. “We hebben te veel politieke niveaus. Laten we de joker niet doorsturen naar een overbodig niveau (nvdr. hij doelt op het provinciale niveau)”, zegt hij.

“De communicatie van gouverneur Briers was – beleefd uitgedrukt – niet optimaal”, zegt partijgenoot en inwoner van Wetteren, Boudewijn Bouckaert (LDD). Toch wil hij naar eigen zeggen niet op de man spelen. “Onze gouverneurs hebben met hun hybride statuut niet de professionaliteit om als crisismanager te fungeren. Wordt het geen tijd om deze volkomen achterhaalde bevoegdheid te herzien?”