Akkoord over fonds voor lekkende stookolietanks

Na 8 jaar onderhandelen is er een akkoord bereikt over het Belgisch interregionaal stookolietankfonds. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op een vraag van Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD) in de commissie Leefmilieu.

"De minister bevestigde dat er eindelijk een principieel akkoord is bereikt tussen de federale overheid en de gewesten over het Belgisch stookolietankfonds", luidt het in een persbericht.

Op 30 mei zal het akkoord op een interministeriële conferentie worden bekrachtigd. In 2015 wordt het interregionaal fonds operationeel.

"Reeds in 2005 hebben de gewesten en de federale overheid een akkoord afgesloten over de oprichting van een saneringsfonds voor lekkende stookolietankfonds. Na acht jaar onderhandelen is er eindelijk een doorbraak", zegt Gwenny De Vroe in een mededeling.

"Er komt een fonds dat tussenkomt wanneer particulieren geconfronteerd worden met lekkende stookolietanks. Een lekkende stookolietank kost al snel duizenden euro's, en burgers zijn verplicht hun tank te saneren. Hulp vanuit de overheid is dan ook meer dan welkom."