Prostituees weigeren GAS-boetes te betalen

In de Alhambrawijk in Brussel zijn er nog altijd veel klachten over de straatprostitutie. GAS-boetes moesten de straatprostitutie oplossen, maar de prostituees weigeren die te betalen.

De straatprostitutie tiert welig in de Alhambrawijk in Brussel, de wijk van de KVS. Een jaar geleden voerde de stad GAS-boetes in om de straatprostitutie aan te pakken. Die boetes kunnen zowel aan prostituees als hun klanten worden gegeven.

Maar volgens Jan Leerman van het comité Alhambra blijft vooral de dagprostitutie een groot probleem. "De GAS-boetes blijven een geschikt instrument voor de wijk, maar wel op voorwaarde dat ze afgedwongen worden", zegt Leerman aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Om een echt effect te kunnen bereiken, zouden er ook meer politiecontroles moeten worden uitgevoerd."

Het OCMW van Brussel kocht onlangs het café waar de prostituees verzamelen. De stad wil er woningen van maken.