Vanaf 2014 regels voor geluidsniveau in bioscoop

Vanaf begin volgend jaar komen er regels voor het geluidsniveau in bioscopen. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt. Uit een studie is gebleken dat films niet te luid staan maar dat sommige pieken door bioscoopbezoekers wel als te luid ervaren worden. Over de concrete uitwerking van de regels moet nog worden overlegd met de sector.

Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege maakt al langer werk van geluidsnormen en liet ook een studie uitvoeren omtrent geluidsniveaus in bioscopen. De resultaten daarvan werden vandaag voorgesteld in Utopolis in Mechelen.

"In augustus 2011 hadden we een eerste ontmoeting met vertegenwoordigers van de bioscoopuitbaters en filmdistributeurs. Oorspronkelijk stonden ze wat wantrouwig tegen de studie die we wilden uitvoeren, maar ze hebben steeds goed meegewerkt. En wat blijkt nu? Er zijn al enkele zelfregulerende maatregelen van kracht."

Zo worden reclameblokken systematisch afgemixt op een geluidsniveau van maximaal 85 dB. Bovendien spelen Vlaamse bioscopen de films veel stiller af dan ze bedoeld zijn door de (veelal Amerikaanse) producenten. De gemiddelde waarden zijn dus niet problematisch, maar toch worden ze soms op piekmomenten door bioscoopbezoekers als te hoog ervaren.

Er zal nu overleg worden opgestart om dat probleem aan te pakken. Maar een oplossing is niet zo eenvoudig, zegt Schauvliege. "Het probleem is dat als je gewoon de knop stiller draait, de stille fragmenten die gesproken worden, soms te stil kunnen zijn en dat het verschil met de grote pieken dan heel lastig is. Het is heel belangrijk dat we op een goede technische manier met de sector overleggen hoe we dat intern geluidssysteem kunnen uitwerken."

In de studie werd het geluid van twee films, de animatiefilm "Ice age 4: continental drift" en de actiefilm "The expendables 2", op verschillende momenten gemeten. De studie wilde vooral kennis verzamelen omtrent de geluidsniveaus, de gangbare praktijken in Vlaamse bioscopen en de zelfregulerende maatregelen, en kijken welke bijkomende maatregelen nodig zijn. Het geluidsniveau op verschillende plaatsen in de zaal kan tot 6 dB verschillen. De bijkomende maatregelen vormen het onderwerp van het verdere overleg.

Tegen 1 januari 2014 wil Schauvliege het geluidszorgsysteem klaar hebben en in voege laten treden voor digitale bioscopen.