Visverbod voor Schelde tussen Merelbeke en Dendermonde

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft een visverbod afgekondigd voor de Zeeschelde, tussen de tijsluis van Merelbeke en de monding van de Dender. "Vissen meenemen uit de Schelde is in de maand mei sowieso verboden, maar met het instellen van het visverbod wil het ANB geen enkel risico nemen", luidt het. "Dit vooral omdat ook contact via de huid kan leiden tot opname van de gevaarlijke stof acrylnitril."

Het visbestand in de Schelde wordt na de treinramp nauwlettend in het oog gehouden door het ANB en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). "Hoewel er voorlopig nog geen dode vissen zijn aangetroffen, wil het ANB geen enkel risico nemen", stelt het agentschap.

"Vandaar de beslissing tot het instellen van een algemeen visverbod voor de Zeeschelde in de buurt van Wetteren, namelijk tussen de tijsluis van Merelbeke en de monding van de Dender in Dendermonde (zo'n 35 kilometer) en in twee zijarmen van de Schelde, namelijk in de Scheldearm vanaf de Gentbruggesluis tot aan de samenvloeiing met de Zeeschelde in Melle en in de Tijarm vanaf de stuw tot aan de sluis van Merelbeke."

Het verbod geldt voorlopig tot eind mei, maar die periode kan aangepast worden op basis van metingen. Bovendien geldt er op dit moment ook een verbod op wandelen, fietsen en watersport in Wetteren, zegt ANB nog.

Betere voorzorgen

De Bond Beter Leefmilieu pleit intussen voor betere voorzorgen die dit soort rampen met toxisch materiaal moeten voorkomen. De koepelorganisatie van milieu- en natuurverenigingen vraagt een grondig debat over de manier waarop in onze dichtbevolkte regio met het transport van gevaarlijke stoffen wordt omgegaan.

“Via onze ruimtelijke planning moet plaats op ons spoorwegennet voorbehouden worden voor deze gevaarlijke transporten”, aldus de Bond. ”En liefst op trajecten waar de impact van eventuele ongevallen zo klein mogelijk is.”