"Leren uit fouten, maar niet laten wegdrummen"

De christelijke arbeidersbeweging mag zich niet monddood laten maken door alle kritiek. Het blijft de grootste verbindende beweging in het middenveld. Dat heeft ACV-voorzitter Marc Leemans gezegd naar aanleiding van Rerum Novarum.

Rerum Novarum is het feest van de christelijke arbeidersbeweging en herdenkt de gelijknamige encycliek van paus Leo XIII uit 1891, het antwoord van de katholieke kerk op de sociale wantoestanden die de Industriële Revolutie met zich meebracht. Het is de tegenhanger van de socialistische 1 mei-vieringen.

Rerum Novarum is een gelegenheid om vooruit te blikken, maar ook om na te denken over de fouten die de christelijke arbeidersbeweging gemaakt heeft. Dat zegt Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV. De koepelorganisatie ACW kwam de voorbije maanden herhaaldelijk in het oog van de storm terecht, met financiële verwikkelingen in de nasleep van de ontmanteling van Dexia. Het ACV had kritiek op het ACW vanwege de fiscale spitstechnologie.

In zijn Rerum Novarum-toespraak erkende ACV-voorzitter Leemans dat het ACW recentelijk fouten heeft gemaakt. De beweging moet er lessen uit trekken en het zien als een opportuniteit om veranderingen door te voeren. "We mogen niet blind zijn voor wat misliep in onze beweging, voor de keuzes die ooit werden gemaakt en die nadien verkeerde inschattingen bleken te zijn."

Desondanks mag de christelijke arbeidersbeweging zich niet laten wegdrummen, aldus Leemans. "Radicaal-rechts heeft de voorbije maanden dag na dag op de christelijke werknemersbeweging ingebeukt, omdat die in de weg staat van hun neoliberale visie. Het ACW mag zich enkel beperken tot caritatieve hulpverlening, zich niet richten op emancipatie en het herstel van maatschappelijke onevenwichten. Want dan worden onze organisaties bedreigend voor de realisatie van hun conservatieve project. Met aan de ene kant de overheid en aan de andere kant de markt. En met zo weinig mogelijk tussenin. Dat marktkapitalisme, zonder sociale correcties, is een spuuglelijk monster."

Werkgevers krijgen een veeg uit de pan

De ACV-voorzitter haalde voorts uit naar de werkgevers, die de uitgestoken hand van het ACV om de loonlast te verlagen via de verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op vermogens en inkomens, negeren. Ook vermogenden en beterverdieners die hun hebben en houden in managementvennootschappen onderbrengen om aan de personenbelasting te ontsnappen, krijgen een veeg uit de pan. "Maatschappelijk onverantwoord vluchtgedrag", vindt Leemans.

Over dat ander cruciale dossier voor het ACV, het eengemaakt werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden, herhaalde Leemans dat de vakbond geen aanpassing van de grondwet zal aanvaarden om uitstel te bekomen, en dat de aanpassing niet beperkt mag blijven tot een aanpassing van de opzegtermijn en carensdag.

Meest gelezen