"Bodem- en waterstalen Wetteren niet verontreinigd"

Uit de eerste, voorlopige resultaten van analyses blijkt dat er geen verontreiniging vastgesteld is in 16 bodem- en 4 grondwaterstalen uit Wetteren. De stalen zijn op 8 mei genomen op een afstand van 100 meter tot 1 kilometer van het treinwrak.

De stalen werden onderzocht op de aanwezigheid van acrylnitril en cyanides -stoffen die gevormd kunnen worden uit acrylnitril. De resultaten van alle analyses lagen beneden de detectielimiet, de laagste meetbare waarde.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) beklemtoont dat het gaat om eerste indicaties. De analyses van de genomen stalen worden nog verder verfijnd en aangevuld met extra staalnames, onder andere op de plaats van het wrak zelf.

De NMBS Holding en OVAM overleggen maandag welke volgende onderzoeken en maatregelen nodig zijn.

Bewoners of eigenaars van percelen binnen de oorspronkelijke veiligheidszone van 1 kilometer rond de plaats van het ongeval die vragen hebben over de bodemtoestand van hun perceel, kunnen zich via een registratieformulier op de website van OVAM (www.ovam.be) aanmelden.