“Overheid moet loon betalen van leken die werken voor de Kerk”

De Kerk vraagt opnieuw dat de overheid ook de lonen zou betalen van de leken die voor het instituut werken. Die oproep komt er nadat uit een rondvraag van de krant De Tijd blijkt dat de Belgische bisdommen verliezen boeken.

“De Kerk doet immers veel meer dan alleen maar de zondagmis”, zegt Patrick Dubois, financieel verantwoordelijke van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. “Er wordt daarnaast ook veel gedaan voor onder meer de begeleiding van jonge gezinnen en kinderen in moeilijkheden en ook voor sociale huisvesting. ”Ondanks de voortdurende afname van het aantal gelovigen vraagt de Kerk daarom aan de overheid om ook de lonen te betalen van leken die er voor werken."

Uit een rondvraag van De Tijd bleek eerder dat de meeste bisdommen verliezen lijden. Door een drastische daling van vooral giften en legaten zijn de jaarlijkse inkomsten sterk gedaald. De erediensten alleen al kostten in 2011 zo’n twintig miljoen, terwijl ze maar 8,7 miljoen opbrachten. Sommige bisdommen hebben nog wel een beleggingsportefeuille, hoewel het allesbehalve ideaal is wanneer die de operationele verliezen moet dekken.