“Steeds zo eerlijk mogelijk communiceren”

De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers verdedigt zijn beslissing om de bewoners de voorbije week zo eerlijk en zo vaak mogelijk te informeren, ook al werd op die manier soms foutieve informatie verspreid. “Een expertencommissie zal moeten vaststellen dat dit de goede manier van werken is geweest”, zegt Briers in “Vandaag”.

“Alle manieren van communicatie hebben hun voor- en nadelen”, aldus de gouverneur. “Mijn standpunt was: ik wil de bevolking permanent informeren over de stand van zaken. Dat brengt met zich mee dat er soms ook misverstanden ontstaan, maar ik blijf er wel bij dat die aanpak beter is dan slechts om de drie à vier uur te communiceren. Anders blijft men te lang op zijn honger zitten. Vooral omdat er telkens zoveel gebeurde in zo een korte tijd."

Of zijn aanpak nu effectief de juiste was, dat oordeel laat Briers aan anderen over. “Nadien zal een expertencommissie moeten vaststellen of dit de goede manier van werken is geweest”. Op die manier kan dan het rampenplan indien nodig worden bijgesteld, aldus de gouverneur. ”Want tijden veranderen, dus ook rampenplannen moeten veranderen.”

Mediatraining

“Natuurlijk heb ik mediatraining gehad”, zei Briers nog in “Vandaag”. ”Maar niet met de bedoeling om rampen te communiceren eerlijk gezegd.” Toch geeft hij aan de voorbije maanden al heel wat ervaring rond rampen te hebben opgedaan. “Ik ben als gouverneur bijvoorbeeld al meermaals betrokken geweest bij rampenoefeningen van de brandweerkazernes.”

Dat de communicatie achteraf gezien beter had gekund, durft Briers niet met zekerheid zeggen. “Ik denk de bewoners zich mettertijd zullen realiseren dat wij massaal gecommuniceerd hebben.” Al twee dagen is de civiele bescherming bijvoorbeeld in staat om 1.600 van 2.000 getroffen bewoners rechtstreeks per telefoon te bereiken. “En die 400 anderen bereiken we via de andere kanalen”, aldus Briers.