Colruyt krijgt boete voor overtreding tabakswetgeving

De Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdag de NV Etablissementen Frans Colruyt veroordeeld tot een geldboete van 270.000 euro. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbating van de warenhuizen van Colruyt had zich schuldig gemaakt aan de ongeoorloofde verkoop van tabakswaren. Een tweede bedrijf, de NV Colruyt Group Services, is vrijgesproken. Colruyt is naar eigen zeggen verrast door de uitspraak.

Volgens de rechtbank overtrad de NV Etablissementen Frans Colruyt het verbod op tabaksreclame op 4 manieren: door tabak te verkopen onder de prijs die op de fiscale zegels staat, door hoeveelheidskortingen te geven, door op bepaalde data extra kortingen te geven en door de "kampkortingen" die aan jeugdbewegingen werden toegekend.

Volgens Colruyt maakten deze prijsverlagingen onderdeel uit van de verkoop, maar de rechter had daar geen oren naar. "De wet omschrijft reclame als elke mededeling of handeling die tot doel heeft de verkoop te bevorderen. Ook in vakliteratuur valt te lezen dat prijsverlagingen een manier van reclame zijn", klonk het.

De NV kreeg daarom een boete van 270.000 euro. Een tweede bedrijf, de NV Colruyt Group Services, is vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet is bewezen dat het verantwoordelijk zou zijn voor de prijszetting in de winkels en de reclame van Colruyt.

De winkelketen toont zich verrast door de veroordeling. Volgens de keten komt die uitspraak erop neer dat men zich automatisch schuldig maakt aan tabaksreclame als men tabaksproducten met korting verkoopt . Colruyt zegt zijn prijzen weer aan te passen en overweegt om in beroep te gaan.