Infrabel gaat gemaakte kosten voorschieten

Spoorwegbeheerder Infrabel gaat bij wijze van geste de extra kosten voorschieten die burgers hebben gemaakt door de treinramp in Wetteren. Volgens Infrabel is dit geenszins een schuldbekentenis, maar de maatschappij zal de kosten verhalen op degene die door gerecht wordt aangewezen als verantwoordelijke voor de ramp. Dat is gezegd op een informatieavond voor de betrokken bewoners.
Enkele honderden Wetteraars woonden vanavond een infovergadering bij.

De brandweer is gestart met het leegpompen van de verongelukte treinwagons. Normaal moest dat gisteren al gebeuren maar de operatie was uitgesteld omdat eerst een weg met metalen platen moest worden aangelegd.

Infrabel begon vanmorgen met het aanleggen van een verharde weg naar het treinwrak in Wetteren. Dat is nodig om de verongelukte wagons te kunnen leegpompen. De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om de vacuümwagens de restvloeistoffen veilig te laten leegpompen.

Daarna kon het eigenlijke leegpompen beginnen. In twee wagons zit nog het uiterst giftige acrylnitril. In een derde wagon zit butadieen, een erg ontvlambaar gas. Het gas gecontroleerd affakkelen, is de enige mogelijkheid. Morgen wordt dat voorbereid, en zondag zou dan de affakkeling gebeuren. Volgens de brandweer is er daarbij geen gevaar voor de bevolking maar zal het wel gepaard gaan met steekvlammen en lawaai.

In een vierde wagon met containers zitten ook allerlei gevaarlijke producten, maar die containers zijn nog heel. Bedoeling is om die containers gewoon over te laden op een andere treinwagon. De andere wagons waren, gelukkig maar, leeg.

Infrabel hoopt vandaag eveneens te beginnen met het verwijderen van de bovenleiding. "Als de toelating voor de visuele inspectie er komt, kan dat in de namiddag gebeuren. Wanneer de bovenleiding weg is, kunnen de locomotieven getakeld worden. Vandaag worden ook de eerste resultaten van het bodemonderzoek verwacht. In welke mate de bodem gesaneerd zal moeten worden, zal uiteraard een impact hebben op de timing van de definitieve herstelling", zei woordvoerder Petit van Infrabel.

Meer toelichting op infovergadering

Vanavond waren zo'n 300 burgers die ooit geëvacueerd zijn, aanwezig op een infovergadering. Daar is meer toelichting gegeven over de ramp en wat nog te gebeuren staat de volgende dagen in Wetteren. Maar gouverneur Jan Briers benadrukte nog maar eens dat men uiterst voorzichtig te werk gaat en dat de deadline van 18 mei nog altijd vooropgesteld wordt.

"Wij zijn erin geslaagd de aanwezigen gerust te stellen", zei Briers in Terzake. De bewoners kregen alle mogelijke informatie, vooral over schadevergoeding en over volksgezondheid. Infrabel laat weten dat het bij wijze van geste de extra kosten zal voorschieten die burgers door de ramp hebben gemaakt. De spoorbeheerder zal dat geld later terugvorderen bij wie verantwoordelijk wordt gesteld. Infrabel beklemtoont wel dat het hiermee geen schuld erkent.

Gras naar containerpark

Inwoners van Wetteren die hun gras maaien, brengen dat best naar het containerpark. Grasmaaisel dat afgedaan is de laatste dagen, moet apart ingezameld worden op het containerpark. Het zal daar ook apart bewaard worden en het mag pas vrijgegeven worden voor verwerking in het gft, als uit staalnames gebleken is dat het maaisel niet besmet is.

Meest gelezen